Raumadaptation: Wohnzimmer (Entwurf)

Sök finansiering

Genom vår plattform kan du finansiera ditt fastighetsprojekt med hjälp av flera passiva investerare. Vi erbjuder crowdlending, med målet att hjälpa fler fastighetsutvecklare att finansiera sina projekt. Bankens höga krav behöver inte längre vara ett hinder. Med vår metod kan du som låntagare låna kapital från upp till 200 olika långivare.

Den årliga räntan avgörs av ditt kreditbetyg och säkerheten du lämnar för lånet. Lånet är amorteringsfritt fram till sista dagen. Räntekostnaden ligger i regel på 8-12 %. När du finansierar ditt projekt via oss behöver du dessutom aldrig oroa dig för att förlora en del av ditt ägande. Våra långivare är passiva och kräver ingen kontroll över projektet.

Skapa hävstång – snabbt och flexibelt

Plattformen möjliggör högre belåningsgrad än banker och andra finansiella institut – vilket innebär att du kan gå upp i belåningsgrad och skapa större hävstång på ditt kapital.

Med större hävstång får du högre avkastning på ditt eget kapital. Du har då möjlighet att ta dig an större, och/eller fler, projekt än om du använder dig av traditionella finansieringsmetoder, till exempel banklån och kreditiv. Med SBP Nordic kan du själv anpassa din finansiering efter ditt projekt. Vi arbetar tillsammans med dig fram ett skräddarsytt finansieringsupplägg avseende räntenivå, löptid och säkerhetsstruktur. När det kommer till mindre projekt går det ofta bra att enbart använda vår plattform som finansieringskälla. Det går också att kombinera kapitalanskaffningen med andra lån, till exempel från banken.

Årsränta: 8-12 %
Löptid: 6-36 månader
Möjliga säkerheter: bottenpantbrev i fastighet, aktiepant, borgen, pantbrev med efterställt inomläge eller andrahandspant
Kapitalstruktur: upp till 85 % belåning
Finansieringsvolym: från 2 miljoner SEK till 100 miljoner SEK
Räntebetalning: vid lånets förfall alternativt löpande
Tid för kapitalresning: upp till 30 dagar, beroende på projekt

Close up woman hand working of Architect sketching project on blueprint at site construction work. Concept of architect, engineer in the office desk construction project
Sök finansiering redan idag

Kontakta oss

Varför söka finansiering via SBP Nordic?

Högre belåningsgrad

Våra medlemmar kan ofta acceptera högre belåningsgrad än banken, då banken styrs av diverse kapitaltäckningskrav. Högre belåningsgrad ger er en större finansiell hävstång och högre avkastning på eget kapital.

Det går fortare

Att låna kapital via SBP Nordic går normalt fortare än hos banken – men tiden kan variera beroende på typen av projekt.

Skräddarsydd finansiering

Du får möjlighet att marknadsföra din investering med avkastning, löptid och villkor som är anpassade efter just ditt projekt.

Finansiering även utanför storstadsregionerna

Våra medlemmar är – i högre utsträckning än banken – intresserade av att finansiera fastigheter utanför storstadsregionerna.

Mindre administration

Med hjälp av teknik och automatiserade processer blir det inte mer betungande med 200 digitala investerare än vad det hade blivit med en handfull manuella. Utöver kvartalsvisa uppdateringar, i form av bild och en kort beskrivande text om hur investeringen fortlöper, så ställs inga egentliga krav på löpande kommunikation med investerarna.

Passiva investerare

När du reser kapital från ett fåtal investerare så kommer de sannolikt att vilja ha en stor del av vinsten – vilket ofta innebär att de också vill tycka och tänka om ditt projekt. Via oss får du fler investerare, men de är å andra sidan passiva och billigare. Våra investerare uppskattar korta uppdateringar några gånger per år, men kommer inte att kräva löpande möten, avrapporteringar eller styrelseposter.

Passiv lånebaserad gräsrotsfinansiering

När projektet godkänts publiceras det på vår plattform. Därefter kan inloggade användare läsa om det och bilda sig en uppfattning. Om de bedömer det som intressant kan de börja reservera andelar direkt. Som vi nämner ovan är långivarna passiva – de uppdateras om befintliga projekt genom vår plattform, där de har registrerat sig för att få ta del av informationen. Plattformen hjälper dig genom processen och är helt digitaliserad från början till slut.

 

Krav på dig som projektägare

Innan ditt företag tillåts annonsera på plattformen får det genomgå en företagsbesiktning – för att kontrollera att ägare och styrelse inte finns med i några register gällande brott, flertalet konkurser, utmätning eller liknande. Detta gäller både ledningen och bolaget som söker kapital. Ledningens kompetens och möjligheter att slutföra projektet kontrolleras också, tillsammans med värdet på de befintliga säkerheterna, till exempel tomter, fastigheter eller annat.

Alla skandinaviska aktiebolag är välkomna att ansöka om att få annonsera på plattformen för att söka finansiering. För att säkerställa kvalitén i projekten och öka säkerheten för långivarna måste alla lån som marknadsförs på plattformen vara säkerställda med pant i form av aktier, fast egendom, moderbolags- eller personlig borgen.

dollar

Sök finansiering

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.