• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Utvecklingsprojekt med kassaflöde

Erbjudandets storlek: 7 500 000 SEK
Årlig avkastning: 12% ränta, utbetalas halvårsvis
Total avkastning: 18% över 18 månader
Löptid: 12 - 18 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
LTV: 27%
- Senior fastighetspant
- Kassaflöden från start
- Erfaren projektutvecklare

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Utvecklingsprojekt med kassaflöde

Den erfarna utvecklaren Rosewood, med en god historik av att utveckla byggrätter i Gävle, tar nu upp finansiering till sitt senaste projekt med halvårsvis utbetalande ränta. I ett expansivt område i närheten av Gävletravet och Gavlerinken vidareutvecklas en oexploaterad tomt i ett prioriterat område till bostäder och parkeringsplatser. Finansieringen går främst till att anlägga parkeringsplatser, som kommer att generera ett betydande kassaflöde till låntagaren.

Fastigheten förvärvades 2014 och har sedan vidareutvecklats i etapper. Koncernen driver detaljplanearbete för att säkra byggrätter, och säljer sedan vidare avstyckningar till god avans. Sedan tillträdet har man sålt tre stycken avstyckningar och den största delen av fastigheten äger man fortfarande inom koncernen, med goda möjligheter att avyttra fler avstyckningar i framtiden.

Nyligen har bolaget styckat av ännu en del av stamfastigheten och bildat den nya fastigheten Gävle Sätra 108:30. Låntagaren lånar nu 7,5 mkr via SBP Nordic för att bebygga den fastigheten med parkeringsplatser, som kommer generera intäkter, och säkra ytterligare byggrätter genom att driva fortsatt detaljplanearbete. Fastighetens byggrätter vid lagakraftvunnen detaljplan har nyligen värderats till 27,8 mkr, och då fastigheten sedan tidigare är obelånad kommer belåningsgraden (LTV) att vara 27%. Lånet löper under maximalt 18 månader till 12% årsränta, med halvårsvisa ränteutbetalningar. Låntagaren ställer fastighetspant med bästa inomläge som säkerhet för lånet.

Projektets styrkor

  • Erfaren projektutvecklare som har exploaterat området sedan 2014.
  • God säkerhet och mycket låg belåningsgrad om 27%.
  • Ränteutbetalning under löptiden.
  • Betydande kassaflöde till projektbolaget redan från start.
  • Att utveckla området är ett prioriterat mål för kommunen i skapandet av en ny stadsdel.

 

Så investerar du:
1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.