• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

LSS och parhus med sjöutsikt

Reservera plus
Status: Pågående
Reserverat: 89%
Namn: LSS och parhus med sjöutsikt

Erbjudandets storlek: 6 400 000 SEK
Årlig avkastning: 12 %
Löptid: 12 - 24 månader
Minsta investering: 25 000 SEK
LTV: 73,6 %
- Diversifiering genom LSS och parhusbostäder
- Fastighetspant med bästa rätt
- Pantsättning av 100 % av aktierna i det låntagande bolaget

Status: Pågående
Reserverat: 89%
LSS och parhus med sjöutsikt

Låntagaren bedriver verksamhet inom tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Mellan 2018 och 2019 femdubblade bolaget sin omsättning och väljer nu att ta sig an ett projekt nordväst om Norrköping där de initialt kommer att uppföra ett LSS-boende för att sedan fortsätta med byggnation av upp till 74 parhusbostäder etappvis.

Låntagaren väljer därför nu att ta upp finansiering via SBP Nordics medlemmar till förvärv av en obebyggd fastighet strax utanför Svärtinge i Norrköpings kommun. Området var tidigare känt som en sommarort med attraktiva sommarstugetomter, men idag har allt fler permanentboende valt att bosätta sig på orten. Miljön är rofyllt grön med direkt närhet till den populära sjön Glan. Platsen är oerhört attraktiv för familjer som söker både en naturskön boendemiljö men samtidigt värdesätter närhet till storstaden Norrköping och allt den erbjuder.

På fastigheten kommer Låntagaren direkt i samband med tillträdet initiera en avstyckning, för att utveckla ett LSS-boende på den avstyckade delen. Gällande detta boende förs dialog med flera större aktörer som redan visat stort intresse genom skarpa bud och affärsförslag. Byggfinansieringen för LSS-boendet är under aktiv förhandling i skrivande stund, där flera attraktiva alternativ jämförs. I och med färdigställandet av boendet kan en större del av detta lån amorteras, vilket planeras ske under Q1 2022. På den resterande delen av fastigheten beräknas detaljplan vinna laga kraft under sommaren 2021, varpå projektering för byggnation av 74 parhusbostäder á 118 kvm BOA per bostad fördelat på två plan. Dessa parhus planeras att byggas i etapper och säljas på ritning.

Lånet löptid är mellan 12–24 månader och Låntagaren kan även amortera på lånet i samband med att LSS-boendet säljs, förutsatt att 12 månaders löptid har passerat. Långivarna erbjuds en årsränta om 12 % och lånet säkerställs med senior pant i projektfastigheten och 100 % aktiepant i låntagarbolaget.

Projektets styrkor  

 • Diversifiering genom utveckling av både LSS-boende och parhusbostäder
 • Flera skarpa bud med goda vinstmarginaler finns redan på LSS-boendet
 • Låntagarens omsättning femdubblades mellan 2018 och 2019.
 • Fastighetspant med bästa rätt
 • Pantsättning av 100 % av aktierna i det låntagande bolaget

Så investerar du 

 1. Reservera andelar 
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

 

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.