• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 160%
Namn: Hyra till eget

Erbjudandets storlek: 7 500 000 SEK
Årlig avkastning: 12% ränta
Total avkastning: 36% över 36 månader
Löptid: 12-36 månader
Minsta investering: 30 000 SEK
- Hyresbostäder i Stockholm
- Löpande hyresintäkter
- Halvårsvisa ränteutbetalningar
- LTV 68% på säkerheten

Status: Fulltecknad
Reserverat: 160%
Hyra till eget

Investera i Sveriges växande bostadsmarknad genom det nytänkande bostadskonceptet Hyra till eget, vilket kombinerar bostadsrättens trygghet med hyreslägenhetens starka hyresintäkter. Eftersom de många nyproduktionerna som har planerats i storstadsregionerna de senaste åren nu är färdiga, finns det många objekt ute till försäljning. Genom att köpa loss nyproducerade lägenheter till ett fördelaktigt pris, kan man sedan erbjuda dem till hyresmarknaden på fleråriga hyreskontrakt. Efter tre år erbjuds hyresgästen att köpa loss lägenheten som ett typ av hyrköp. I denna investering tar du del av långsiktiga kassaflöden och lägenheter i Sveriges storstäder, samtidigt som fler ges möjligheten att komma in på den svenska bostadsmarknaden där bostadsbehovet är som störst.

Fastighetsutvecklaren Palisanders koncept Hyra till Eget, tar avstamp i att underlätta för bostadssökande att komma in på marknaden. På grund av tuffa lånekrav som ställs på köpare vad gäller egen insats, ställs dessa ofta utanför marknaden. Man kan å ena sidan inte köpa en bostad och å andra sidan krävs det en mycket lång kötid för att få ett hyreskontrakt. Den genomsnittliga kötiden för förmedlade hyresrätter i Stockholm förra året var 10,5 år. Låntagaren får dels intäkter genom de löpande månadshyrorna, dels genom försäljningen till hyresgästen efter tre år.

Hyratilleget Holding AB lånar nu 7,5 mkr, med möjlighet till överteckning, via SBP Nordic för att kunna förvärva de första lägenheterna till detta nya banbrytande bostadskoncept. Lånet säkerställs med aktiepant i Låntagaren, moderbolagsgaranti och pant i en fastighet med belåningsgrad (LTV) på maximalt 68%. Lånet löper under maximalt 36 månader till 12 % årsränta med halvårsvisa ränteutbetalningar. Återbetalning sker genom försäljningslikvid eller genom refinansiering av lånet.

Projektets styrkor
·      Initiativ i tiden som behövs p.g.a. det stora bostadsbehovet.
·      Mycket goda säkerheter och låg belåningsgrad på som mest 68,2%.
·      Halvårsvisa ränteutbetalningar under löptiden.
·      Betydande kassaflöde till Låntagaren redan från start.
·      Genom blockköp av lägenheter kan Låntagaren få fördelaktiga inköpspriser.

Så investerar du:
1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.