• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Hållbara studentbostäder

Erbjudandets storlek: 6 200 000 SEK
Årlig avkastning: 14% ränta
Total avkastning: 21% över 18 månader
Löptid: 12-18 mån
Minsta investering: 20 000 SEK
-LTV 78,8%
-Fastighetspant
-Färdig bottenfinansiering
-Avslutande etapp på populärt projekt

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Hållbara studentbostäder

Utvecklaren har tidigare i samarbete med SBP Nordic finansierat byggnationen av två moderna och hållbara hyresfastigheter. Lånen har lagts upp som byggnadskreditiv, där bolaget valt att ta upp finansiering i etapper. Detta för att öka lönsamheten och säkerheten i projektet vilket även bidrar till trygghet för våra långivare. Som det allra sista steget i projektet erbjuder nu bolaget tillsammans med SBP Nordic de sista 6,2 miljonerna i den totala byggfinansieringen till det tredje och sista hyreshuset. SBP Nordic har redan ordnat med bottenfinansieringen i projektet om 19,8 mkr genom nära samarbetspartners. Vårt mål är alltid att erbjuda intressanta säkerställda kvalitetsprojekt till våra medlemmar. Därför kommer vi alltid att erbjuda våra medlemmar en del av alla projekt även om en större del av finansieringen kommer genom något av våra nära samarbeten med större aktörer. Det är också därför vi har möjlighet att erbjuda denna sista del i projektet till extra goda villkor för våra medlemmar.

SBP Nordics medlemmar och våra samarbetspartners har därför nu tillsammans finansierat 63,8 mkr till projektet och de första två hyresfastigheterna är nu under uppförande. Tack vare att de tidigare projekten har varit så lyckade, tar Låntagaren nu in ett juniort säkerställt lån till 14% årsränta för byggnationen av den sista fastigheten. Lånet löper under maximalt 18 månader och säkerställs dessutom med en moderbolagsgaranti utöver pant i projektfastigheten.

I centrala Vara finner du plattformens senaste investeringsmöjlighet som är den sista etappen om totalt tre fastigheter. Byggaren har vunnit en anvisning från Vara kommun för uppförandet, då nya bostäder är ett prioriterat mål för kommunen och samhället.

Låntagaren är verksam inom hållbart byggande och förnybar energi. De ställer därför höga krav på alla sina samarbetspartners gällande miljöanpassning och hållbarhet. De tre husen har en hög energiprestanda, utrustade med solceller på taket och laddningsstolpar för elbilar. Det erkända byggbolaget Derome verkar som totalentreprenör för alla tre fastigheterna.

I Vara råder det bostadsbrist och nya bostäder är ett prioriterat mål för kommunen. Bygglovet är beviljat och projektet har beviljats stöd för sina hållbara installationer från Naturvårdsverket. Låntagaren kommer att påbörja bygget redan före årsskiftet, och liksom tidigare står Derome för totalentreprenaden.

 

Sammanfattning
Hyresfastighet i ett centralt läge på en tillväxtort i Västsverige.
Uttalad stor efterfrågan på hyresrätter i området.
Uppförs enligt markanvisning från Vara kommun.
Erkända byggbolaget Derome genomför byggnationen på totalentreprenad.
Hållbarhetsanpassad fastighet med egenproducerad el genom solceller.
Statligt klimatstöd är beviljat.
Drygt 76% av byggfinansieringen för hyreshuset är redan säkrad.
Platsförhållandena för byggnationen är välkända eftersom Låntagaren redan kommit långt i uppförandet av 2 snarlika hyreshus på grannfastigheterna.

Så investerar du:
1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.