• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Havsnära parhus utanför Strömstad

Erbjudandets storlek: 2 950 000 SEK
Årlig avkastning: 12%
Total avkastning: 24% över 24 månader
Löptid: 8-24 månader
Minsta investering: 15 000 SEK
-LTV 20%
-Senior fastighetspant och aktiepant
-Erfaren utvecklare
-Kustnära område nära Strömstad

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Havsnära parhus utanför Strömstad

Strax utanför Strömstad i norra Bohuslän uppför nu en arkitektfirma attraktiva parhus i ett kustnära område. Tack vare bostadsområdets närhet till vattnet återstår nu endast några få obebyggda tomter. Låntagaren tar upp ett lån för att delfinansiera förvärvet av två tomter där det uppförs 4 bostäder. De första enheterna förväntas säljas redan till sommarsäsongen 2020.

På grund av Strömstads närhet till Norge och till Göteborg, är det en populär ort för fast- och fritidsboende med möjlighet till ett aktivt friluftsliv, bad- och båtliv i kustnära landskap för främst familjer och pensionärer. Turismen är viktig för kommunen men även antalet fastboende har också ökat de senaste åren, en trend som förväntas fortsätta.

Låntagaren är ett svenskt aktiebolag verksamt inom arkitektur och formgivning. De senaste åren har de varit husleverantör till svenska projekt i kust- och fjällnära områden. Deras tjänster omfattar arkitektritningar, design, projektledning, leverans av husmoduler enligt deras eget huskoncept samt upphandling av underleverantörer. Eftersom en stor del av deras kunder är svenska kommuner, är bolaget van vid att ta fram attraktiva koncept och vinna offentliga upphandlingar med hårt ställda kravspecifikationer.

Finansieringen tas upp för att Låntagaren skall färdigställa ett projekt från A till Ö med all den samlade kompetensen från sina tidigare färdigställda projekt som grund. I detta projektet arbetar de med sitt framtagna huskoncept anpassat efter bohuslänsk arkitekturtradition. Finansieringen går till att erlägga slutbetalning för fastigheterna och inledande projektering. Lånets ränta är 12% i årstakt och det säkerställs genom fastighetspant och aktiepant i Låntagaren. Lånet återbetalas i takt med att de färdigställda husen säljs, med början under sommaren 2020, varvid delränta och del av kapitalet återbetalas. Den maximala löptiden för lånet är dock 24 månader.

Sammanfattning
·      Fastighetspant med bästa rätt och aktiepant som säkerhet för lånet.
·      En erfaren projektutvecklare som levererar huskoncept till svenska kommuner.
·      Möjlighet till snabb återbetalning av ränta och kapital i takt med att husen säljs.
·      Fastigheterna är belägna i ett attraktivt område vid kusten nära Strömstad.
·      Betydande värden kommer att byggas upp under projekttiden vilket ger en låg belåningsgrad (LTV) om cirka 20% vid färdigställande.

 

Så investerar du:
1.    Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
2.    Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
3.    Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
4.    För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.