• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Havsnära parhus i Helsingborg del 2

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Havsnära parhus i Helsingborg del 2

Erbjudandets storlek: 4 000 000 SEK
Årlig avkastning: 11 %
Total avkastning: 11,9 % över 13 månader
Löptid: 7 - 13 månader
Minsta investering: 25 000 SEK
- 68 % av projektbudgeten är redan finansierad
- Byggnationen är påbörjad
- Belåningsgrad (LTV) 63,5 %
- 100 % aktiepant och personlig borgen

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Havsnära parhus i Helsingborg del 2

Investera i den avslutande delen i utvecklingen av attraktiva parhus med havsnära läge i Öresundsregionen. Genom SBP Nordics medlemmar har drygt två tredjedelar av projektet redan finansierats. Nu öppnar Låntagaren Ama Real AB upp sin sista finansieringsrunda till det populära projektet i Öresundspärlan Råå.

Låntagaren har redan påbörjat byggnationen och tar nu upp finansiering för färdigställande av parhuset. För projektfastigheten som förvärvades i april fanns redan beviljat bygglov, som medger byggnation i enlighet med Låntagarens utvecklingsplan. Projekteringsarbetet har därför redan inletts i direkt samband med att förvärvet fullbordades i april. Inom ramarna för detta projekt kommer ett parhus i tre våningsplan att färdigställas, innehållande två stycken attraktiva bostäder med bästa havsnära läge.

Låntagaren Ama Real AB är moderbolag i koncernen som utöver fastighetsbolaget Premium Real Estate AB också utgörs av byggföretaget Prenadia Sverige AB och projektbolaget Öresunds Invest AB. Det är koncernens eget byggbolag som genomför byggnationen som totalentreprenad, vilket dels möjliggör god kontroll över projektet internt samt att det kan genomföras inom budget. Inom koncernen finns redan idag tidigare erfarenhet från att driva fastighetsprojekt i egen regi och man har tidigare färdigställt både bostäder i form av villor och ett kommersiellt fastighetsprojekt.

Detta utvecklingsprojekt kommer utöver detta lån om 8,25 mkr via SBP Nordic att finansieras med eget kapital från Låntagaren. Eftersom projektets samlade kapitalbehov inte fanns direkt vid projekttidens start, tas nu den avslutande delen upp. Tack vare att bygget redan är påbörjat kommer löptiden för denna anskaffning att vara relativt kort. Redan inom 7 till 13 månader förväntas lånet inklusive ränta att återbetalas.

Redan innan Låntagaren beslutade sig för att förvärva projektet har dialog förts med lokala fastighetsmäklare. Intresset för att sälja projektets bostäder har varit stort och givet de lokala marknadsförutsättningarna bedöms de kunna säljas för 6,5 mkr vardera. Belåningsgraden (LTV) för detta projekt blir därför 63,5 % och långivarna erbjuds en fast ränta om 11 % i årstakt. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta genom försäljningslikvid från bostäderna som färdigställs och säljs under löptiden.

 

Projektets styrkor

 • Erfaren bostadsutvecklare med lokal förankring och stadigt växande projektportfölj.
 • Låg LTV (63,5 %) sett till framtida projektvärde.
 • Bra förväntad vinstmarginal (37,5 %) för projektet.
 • Bygget är redan påbörjat.
 • Byggnationen sker på attraktiv ort med unikt läge ett stenkast från Öresund.
 • Personlig borgen från ägaren utgör en del av säkerhetsstrukturen för lånet.
 • 68 % av projektbudgeten redan finansierad

 

Så investerar du

1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.

2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.

3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.

4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.