• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Gröna hyresrätter med bottenpant

Erbjudandets storlek: 5 500 000 SEK
Årlig avkastning: 11% ränta
Total avkastning: 11% över 12 månader
Löptid: 6 - 12 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- 1 av 2 hyreshus försålt
- Senior fastighetspant
- Kort byggtid och löptid
- Miljövänligt byggkoncept

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Gröna hyresrätter med bottenpant

Långhuset Fastigheter (“Låntagaren”) är ett fastighetsbolag som samarbetar med flera större internationella aktörer för att utveckla fastigheter, framför allt hyresrätter, på den svenska marknaden. I deras projekt arbetar de med det huskoncept som de har licens för på svenska marknaden, Barcelona Housing Systems (BHS), vilket är en tids- och kostnadseffektivt modulbaserad byggteknik framtaget av en erkänd arkitektfirma. Låntagarens projektportfölj om 4 projekt har ett totalt exploateringsvärde på 700 mkr och innehåller utvecklingsprojekt på svenska orter med långa bostadsköer.

Bolaget har licens att uppföra flerfamiljshus enligt BHS-konceptet i Sverige och de första projekten kommer att uppföras på flera platser i Sverige under 2020. Fördelarna med BHS är bland andra att det tar mycket kortare tid i anspråk för färdigställande samt att dess klimatpåverkan är betydligt lägre än för konventionella byggsätt.

Denna finansiering om 5,5 mkr tas upp för att Låntagaren skall erlägga slutbetalning för ett fastighetsförvärv, driva inledande projektering efter förvärvet i Kil samt slutföra projekteringen inför byggstart av det hyreshus i Kävlinge som de redan har sålt på förhand. Lånets ränta är 11% i årstakt och säkerställs med senior fastighetspant i flera fastigheter samt pant över internlån. Lånet har kort löptid och ska återbetalas inom 6–12 månader genom refinansiering då byggfinansiering istället träder in.

Projektets styrkor

 • Fastighetspant med bästa rätt i flera olika fastigheter säkerställer detta lån.
 • Exklusiv licens för ett attraktivt byggkoncept för att utveckla bostäder på den svenska marknaden.
 • 40% av byggfinansieringen går genom generalentreprenören.
 • Hyreshuset som ska byggas i Kävlinge är redan sålt på förhand.
 • Kort löptid då lånet förväntas återbetalas redan innan hyreshusen är färdigställda.
 • Senior fastighetspant

Så investerar du:
1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.