• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Försålda ski-in-stugor i Vemdalen

Erbjudandets storlek: 6 000 000 SEK
Årlig avkastning: 10% ränta
Total avkastning: 12,5% över 15 månader
Löptid: 9 – 15 månader
Minsta investering: 10 000 SEK
-Försäljningen är 200% förreserverad
-LTV 57,9%
-Senior fastighetspant och borgen
-Utvecklaren har tidigare återbetalat två lån i förtid

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Försålda ski-in-stugor i Vemdalen

Portal Egendomsinvest har redan tagit upp och återbetalat två lån i förtid via SBP Nordic.

Nu tar de, via Bostadsrättsföreningen Vemdalen Lodge 3, upp den första delen av ett seniort säkerställt lån för att finansiera färdigställandet av sitt senaste projekt. I Vemdalen pågår nu bygget av 8 förreserverade fritidslägenheter med bästa ski-in läge. Förhandsintresset för lägenheterna är mycket stort även denna gången, eftersom det finns dubbelt så många intresseanmälningar än tillgängliga lägenheter.
Detta lån blir ett efterlängtat återseende hos SBP Nordic, när Låntagaren nu tar upp finansiering för att färdigställa den tredje och sista etappen av sitt mycket framgångsrika utvecklingsprojekt i Vemdalen. Utvecklaren har genom två tidigare lån via SBP framgångsrikt finansierat färdigställandet av projektets två tidigare etapper. Dessa lån återbetalades inklusive ränta till plattformens investerande medlemmar under maj 2019 respektive januari 2020.

Tack vare att projektägaren tidigare färdigställt och sålt 8 st. snarlika lägenheter på grannfastigheterna har man en mycket god erfarenhet och platskännedom, vilket skapar bra förutsättningar för även den avslutande projektetappen som nu är i full gång. Man använder även denna gång beprövade samarbetspartners eftersom både samma totalentreprenör och arkitekt anlitas till projektet.

Projektets sista utvecklingsetapp är redan byggstartad och under den återstående projekttiden kommer totalt 8 st. nybyggda fritidsbostäder i två separata huskroppar att färdigställas. Merparten av projektets återstående byggkostnader finansieras genom SBP Nordic i två etapper, varav denna låneetapp om 6 mkr utgör den första delen. Intresset för de nyproducerade lägenheterna är enormt vilket blir tydligt genom att samtliga åtta lägenheter redan idag är bokade samtidigt som det finns en upparbetad kölista innehållande ytterligare 8 st. intresserade köpare.
Långivarna erbjuds en ränta på utlånat kapital om 10 % i årstakt. Tack vare att projektfastigheten idag är helt obelånad, säkerställs lånet med senior fastighetspant motsvarande en belåningsgrad (LTV) om 57,9 % samt en moderbolagsborgen. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta tidigast efter 9 månader, och senast efter 15 månader, genom försäljningslikvid från de nyproducerade lägenheterna som redan nu är 100 % förbokade av köpare.

 • Lägenheterna är reserverade till 200%
 • Endast 6 av 8 lägenheter måste säljas för att återbetalning inkl. ränta ska kunna ske
 • Erfaren utvecklare som framgångsrikt har genomfört och sålt två liknande etapper på grannfastigheterna
 • Låg belåningsgrad, LTV 57,9%
 • Kort löptid, 9-15 månader
 • Projektet är helt obelånat sedan tidigare

 

Så investerar du:  

 1. Reservera andelar 
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial 
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet  
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.