• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Försålda ski-in-stugor Vemdalen 2

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Försålda ski-in-stugor Vemdalen 2

Erbjudandes storlek: 6 000 000 kr
Årlig avkastning 10 % ränta
Total avkastning: 10 % över 12 månader
Löptid: 6 – 12 månader
Minsta investering: 10 000 SEK
- 7 av 8 lägenheter är redan sålda
- Projektets LTV är 57,9 %
- Senior fastighetspant och moderbolagsborgen
- Två tidigare lån har återbetalats i förtid

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Försålda ski-in-stugor Vemdalen 2

För två tidigare projekt i Vemdalen har Portal Egendomsinvest tagit upp finansiering via SBP Nordic som sedan återbetalats med ränta i förtid. Denna låneetapp avser den andra och sista delen till deras senaste och redan byggstartade projekt i skidorten Vemdalen. Lånet tas upp till bostadsrättsföreningen Vemdalen Lodge 3 och säkerställs med senior fastighetspant och moderbolagsborgen. Finansieringen avser bekosta färdigställandet av 8 stycken, redan byggstartade, fritidslägenheter i två separata huskroppar. Fastigheten är belägen i det expansiva området Klockarfjället i Vemdalsskalet, som exploaterats i omgångar det senaste årtiondet för att möta den stora efterfrågan på fritidsbostäder i Vemdalen.

Projektet är nu långt gånget och det faktum att 7 av 8 lägenheter redan är sålda med bindande köpeavtal, innebär att likviden från de redan sålda lägenheterna med råge överstiger det totala lånebeloppet som finansieras till detta projekt via SBP Nordic. Intresset för den sista lägenheten är stort och flertalet intresserade köpare finns redan nu. Tack vare att projektägaren tidigare har färdigställt och sålt 8 snarlika lägenheter på grannfastigheterna och även genomfört tidigare projekt i svensk fjällmiljö, har projektägaren god erfarenhet och platskännedom. För att säkerställa färdigställandeenligt tidplan använder man sig av beprövade samarbetspartners, där både samma totalentreprenör och arkitekt anlitas till detta Vemdalenprojekt som till de två tidigare projekten.

Huskropparnas första våningsplan tog endast en och en halv vecka att färdigställa och senast i projektet har våningsplan två samt taken färdigställts. I och med att husen nu är täta, går man in i projektets slutskede med fokus på invändigt arbete.

Låntagaren erbjuder SBP Nordics medlemmar en årsränta om 10 % på utlånat kapital. Lånet säkerställs med senior fastighetspant samt moderbolagsborgen. Belåningsgraden (LTV) i projektet i relation till färdigställt projektvärde är 57,9 % och lånet återbetalas inklusive upplupen ränta tidigast efter 6 månader, men senast efter 12 månader, genom försäljningslikvid från projektets lägenheter.

 

Projektets styrkor

  • 7 av 8 lägenheter är redan sålda med bindande avtal, vars totala försäljningsvolym överstiger lånevolymen via SBP Nordic
  • Byggnationen är långt gången och flyter enligt tidplan
  • Erfaren utvecklare med två tidigare färdigställda och sålda projekt i området
  • Låg belåningsgrad, LTV 57,9 %
  • Kort löptid, 6–12 månader

 

Så investerar du

1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.

2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.

3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.

4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

 

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.