• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Erfaren utvecklare i Gävle

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Erfaren utvecklare i Gävle

Erbjudandets storlek: 4 500 000 SEK
Årlig avkastning: 12% ränta, utbetalas halvårsvis
Total avkastning: 12% över 12 månader
Löptid: 6 – 12 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- LTV: 65 %
- Bottenfinansiering från bank
- Kassaflöden från start
- Antagen detaljplan

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Erfaren utvecklare i Gävle

Den erfarna utvecklaren Palisander, med en god historik av att utveckla byggrätter i Gävle och med två tidigare återbetalda projekt på plattformen bakom sig, erbjuder nu SBP Nordics medlemmar att investera i vidareutvecklingen av området Gavlehov i Gävle. Fastigheten har nått slutskedet av pågående detaljplaneprocess och projektet har nu även av ett bottenlån från en börsnoterad bank. Lånet enligt detta erbjudande används till att förbereda fastigheten inför försäljning genom att genomföra nödvändiga markarbeten och projektering.

Låntagarkoncernen fokuserar på att utveckla markområden till attraktiva stadsdelar genom att driva detaljplaneprocess och möjliggöra för att nya bostäder och byggnader tillåts byggas på marken. På det viset ökar värdet på marken och bolaget gör vinst genom att stycka och sälja av eller utveckla delar av markområdena i egen regi.

Projektfastigheten, belägen intill sporthallar och travbanan i området Gavlehov i Gävle i nära anslutning till stadskärnan, förvärvades av Palisanderkoncernen 2014 och har sedan dess utvecklats framgångsrikt i etapper. Projektfastigheten för detta lån har styckats av från det övriga området de äger med vidareförsäljning som syfte. Innan försäljning vill Låntagaren förbereda fastigheten för att få ut maximalt värde av fastigheten och i detta arbete kommer Låntagaren genomföra förberedande markarbeten för det parkeringshus och bostäder som får byggas på fastigheten. För att finansiera dessa markarbeten och övrig projektering tar Låntagaren nu upp detta lån.

Detaljplanen har 2020-06-17 antagits av Stadsbyggnadsnämnden i Gävle vilket markerar att den är mycket nära sitt färdigställande och förväntas vinna laga kraft under början av hösten 2020. Låntagaren planerar då att sälja fastigheten eftersom de då får ut maximalt värde av det utvecklingsarbete de genomfört. På grund av detta antagande har fastighetens värde ökat avsevärt och ådragit sig uppmärksamheten från en börsnoterad bank som satsat på projektet genom att erbjuda ett bottenlån om 15 mkr som ersätter tidigare lån via SBP Nordic och stärker projektet som helhet.

Detta utvecklingsprojekt är välkänt bland SBP Nordics medlemmar eftersom det redan finansierats två gånger genom lån som tagits upp och återbetalts till långivarna. Båda de tidigare lånen återbetalades i förtid och med god ränta till investerarna.

Fastigheten vid lagakraftvunnen detaljplan har nyligen värderats till 30 mkr, bottenlånet om 15 mkr tillsammans med detta lån om 4,5 mkr innebär att belåningsgraden (LTV) är 65%. Lånet löper över 12 månader till 12 % årsränta, med halvårsvisa ränteutbetalningar. Detta lån säkerställs med fastighetspant och moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

 • Erfaren projektutvecklare som har exploaterat området sedan 2014.
 • God säkerhet i form av fastighetspant och moderbolagsborgen.
 • Detaljplanen har nyligen antagits av Gävle Samhällsbyggnadsnämnd.
 • Ränteutbetalningar under löptiden.
 • Projektet har beviljats bottenfinansiering från en börsnoterad bank.
 • Betydande kassaflöde till projektbolaget redan från start.

Så investerar du:
1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.

2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.

3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.

4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.