• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Ekoby nära havet

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Ekoby nära havet

Erbjudandets storlek: 4 350 000 SEK
Årlig avkastning: 13 % ränta
Total avkastning: 26 % över 24 månader
Löptid: 12 – 24 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- LTV: 14 %
- Fastighetspant och moderbolagsborgen
- Hållbart boende
- Antagen detaljplan

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Ekoby nära havet

Utanför Uddevalla, med havet inom räckhåll åt flera riktningar initieras nu bygget av ekoby Bokenäs. För projektet, som är genomsyrat av tanken på hållbart boende och smart el-konsumtion, kommer Låntagaren Markexpo nu att förvärva tomterna som ligger vid en lugn enskild gata och påbörja byggnationen.

Markexpo är en fastighetsutvecklare med en uttalad nisch om att skapa hållbara bostäder. I detta fall ute på landet med tillgång till egen båtplats vid havet, men ändå i närheten av staden. Projektfastigheterna ligger nära byn Bokenäs, där det finns både förskola och skola. Platsen är noga utvald för att optimera elproduktionen via de solceller som alla husen kommer att dela på. Via produktionen kommer en stor del av varje bostads elbehov att tillgodoses, vilket ger en mycket god boendeekonomi jämfört med konventionella småhus.

Redan tidigare har Låntagarens koncept tilldragit sig stort intresse från utomstående. Tillsammans har de tre grundarna med riskkapital utvecklat sitt koncept och tagit de inledande kostnaderna i projektet. Därför är man nu redo att ta upp denna finansiering, som tillsammans med bankfinansiering, kommer att bekosta utvecklingen av ekoby Bokenäs.

Den totala projekttiden uppskattas till 18 månader, men lånet tas upp på 24 månader med förlängningsbarhet för att man skall ha gott om tid för byggnation och försäljning. Detta lån återbetalas i takt med att de färdigställda husen säljs och tillträds av köpare, vilket innebär att långivarna kan erhålla ränte- och kapitalåterbetalningar tidigare än 24 månader. Detta lån tas upp för att förvärva 6 av 7 projektfastigheter, göra inköp av insatsvaror i bulk samt för att bekosta markarbeten på fastigheterna. Lånet löper med en ränta om 13 % i årstakt och säkerställs genom fastighetspant med bästa rätt i fastigheterna som förvärvas samt genom moderbolagsborgen.

Projektets styrkor  

 • Fastighetspant med bästa rätt och moderbolagsborgen säkerställer detta lån.
 • Detaljplan finns redan vilket möjliggör snabb exploatering och delåterbetalning
 • Klimatsmart bygge genomsyrat av hållbarhet.
 • Låg belåningsgrad (LTV) på 14 % med avseende på färdigställt värde.

Så investerar du 

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.