• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Delsålda Öresundsbostäder

Erbjudandets storlek: 2 800 000 kr
Årlig avkastning: 13 % ränta
Total avkastning: 13 % över 12 månader
Löptid: 6 – 12 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- 1 av 2 bostäder redan såld
- LTV 85 %
- Påbörjat bygge med kort lånelöptid
- Fastighetspant och personlig borgen

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Delsålda Öresundsbostäder

I Öresundspärlan Råå, i södra Helsingborg, bebygger Låntagaren Ama Real AB en av få oexploaterade tomter genom sitt pågående projekt för nyproduktion av två attraktiva bostäder med havsnära läge. Låntagaren har redan påbörjat byggnationen för detta hittills mycket framgångsrika projekt där en av två bostäder redan sålts med bindande köpeavtal till ett försäljningspris om 6,495 mkr. Eftersom intresse och efterfrågan för detta projektets bostäder finns, med planerat tillträde redan under första kvartalet 2021, tar nu Låntagaren upp ett juniorlån för att finansiera projektets kvarvarande kostnader till parhusets färdigställande.

Projektfastigheten förvärvades i april 2020 med beviljat bygglov och mycket har gjorts i detta nyproduktionsprojekt sedan dess. Samtliga markarbeten och ledningsarbeten är slutförda och just nu pågår formning av husgrunden som kommer att börja gjutas under första halvan av augusti. Huskroppen är sedan länge beställd och finns nu färdigställd i fabrik inför inbokad husresning på fastigheten omkring månadsskiftet augusti-september i år.

Låntagaren Ama Real AB är moderbolag i koncernen som utöver fastighetsbolaget Premium Real Estate AB också utgörs av byggföretaget Prenadia Sverige AB och projektbolaget Öresunds Invest AB. Det är  koncernens eget byggbolag som genomför byggnationen som totalentreprenad, vilket dels möjliggör god kontroll över projektet internt samt att det kan genomföras inom budget. Koncernen har den senaste tiden haft stor framgång med sina bostadsprojekt i egen regi eftersom efterfrågan är god för låntagarens arkitektritade bostäder i attraktiva havsnära lägen. Därför bevakar man ständigt marknaden för att kunna förvärva nya intressanta fastighetsprojekt som möjliggör fortsatt omsättningsökning med god vinstmarginal inom koncernen.

Det aktuella utvecklingsprojektet finansieras utöver detta juniorlån även genom ett tidigare bottenlån via SBP Nordics medlemmar. Tack vare att byggnationen redan är påbörjad kan löptiden för denna juniorfinansiering vara relativt kort; inom 6 till 12 månader förväntas lånet inklusive upplupen ränta återbetalas.

Redan innan Låntagaren beslutade sig för att förvärva projektet har dialog förts med lokala fastighetsmäklare. Intresset för projektets bostäder har visat sig stort, vilket blir tydligt genom att en bostad såldes under första halvan på juli. Givet de lokala marknadsförutsättningarna bedöms även den andra bostaden kunna säljas för 6,495 mkr, eller högre vid en budgivningssituation. Belåningsgraden (LTV) för detta projekt är 85 % och långivarna erbjuds en fast ränta om 13 % i årstakt. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta genom försäljningslikvid från bostäderna som färdigställs, säljs och tillträds av köparna under löptiden för detta lån.

 

Projektets styrkor

 • Erfaren bostadsutvecklare med god lokal förankring och stadigt växande projektportfölj.
 • Bekräftad efterfrågan eftersom en av två projektbostäder redan är såld.
 • Bygget är påbörjat och husstommen finns färdig i fabrik.
 • Byggnationen sker på attraktiv ort med unikt läge ett stenkast från Öresund.
 • Lånet säkerställs med fastighetspant och personlig borgen från ägaren.
 • Relativt kort löptid, återbetalning förväntas inom 6-12 månader.

 

Så investerar du

1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.

2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.

3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.

4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.