• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Delsålda bostäder i Åstorp

Erbjudandets storlek: 5 000 000 SEK
Årlig avkastning: 12,5 % ränta
Total avkastning 18,75 % över 18 månader
Löptid: 18 månader, +/- 6 månader
Minsta investering: 30 000 SEK
- Ett av husen är redan sålt
- LTV 78,3 %
- Fastighetspant, personlig borgen och moderbolagsgaranti

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Delsålda bostäder i Åstorp

I den attraktiva orten Åstorp i norra Skåne förvärvar nu Låntagaren Arakji Holding AB fyra stycken avstyckade fastigheter för uppförande av lika många småhus i ett område under stark tillväxt. Avtal gällande fastighetsförvärvet har tecknats med kommunen, med tillträde under hösten. Tack vare att Låntagaren har ett mycket gott rykte har en av fastigheterna redan sålts med bindande avtal, med färdigställande under 2021.

Åstorp ligger på pendlingsavstånd till flera större orter i norra Skåne, vilket har gjort det till en populär pendlingsort, med en generellt sett lägre prisnivå än i de större orterna i området. Kommunen ser mycket positivt på utvecklingen av orten. Man har dels tecknat avtal om överlåtelse av dessa fastigheter, men håller också på med en utvecklingsplan över närområdet som förväntas skapa ytterligare 250 bostäder.

Husen som produceras inom ramen för detta projektet är nyproduktion i smakfull arkitektur med hög standard. Husen uppförs i två plan i trästomme och fasad klädd med träpanel. De kommer att bestå av 3 rum och kök med öppna sällskapsytor, 2 badrum, tvättstuga och vidbyggd carport. På baksidan anläggs en grön trädgård med tillhörande uteplats. Husen marknadsförs med en förväntad prisbild om 3 mkr per styck och inflyttning är planerad till andra halvåret 2021.

Låntagaren ingår i AMA Real-koncernen, som förutom moderbolaget också utgörs av projektbolag och byggbolaget Prenadia Sverige AB. Detta är koncernens eget byggbolag som genom en omfattande projektorganisation och tillsammans med beprövade samarbetspartners nu uppför de arkitektritade villorna. Under hösten förväntas koncernen att frånträda och återbetala ett projekt som tidigare har finansierats via SBP Nordic, varför de nu tar sig an ännu ett nytt projekt.

Detta lån via SBP Nordic tas upp för att finansiera förvärvet samt huvuddelen av byggkostnaderna. Eftersom hela finansieringsbehovet inte finns med en gång kommer lånet att tas upp i två steg, varav detta erbjudandet om upp till 5 mkr utgör det första steget. Förutom det hus som redan är sålt innan byggstart har projektet även tilldragit sig betydande intresse från spekulanter via den lokala mäklaren. Avsikten är därför att Låntagaren löpande kommer att kunna binda upp köpare med avtal redan under byggtiden.

Låntagaren erbjuder en fast årsränta om 12,5%. Eftersom fastigheterna är obelånade sedan tidigare ställer Låntagaren bottenpant i fastigheterna som bebyggs med en belåningsgrad (LTV) uppgående till 78,3%. Lånet tas upp med en löptid om 18 månader, plus/minus 6 månader. Långivarna har även möjlighet att få delåterbetalning av kapital och ränta under löptiden i takt med att de färdigställda husen säljs till slutkund. Detta lån säkerställs med bottenpant i projektfastigheterna,  moderbolagsborgen och en personlig borgen från koncernens ägare.

Projektets styrkor

 • En av de fyra bostäderna är redan såld.
 • Byggnation i expansiv ort.
 • Erfaren bostadsutvecklare med lokal förankring och stadigt växande projektportfölj.
 • Fastigheten förvärvas genom anvisning från Åstorps kommun.
 • Möjlighet till återbetalning och ränta under löptiden när färdigställda hus säljs.

Så investerar du

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.