• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Byggstartade bostäder i Floda del 2

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Byggstartade bostäder i Floda del 2

Erbjudandets storlek: 2 500 000 SEK
Årlig avkastning: 12 % ränta
Total avkastning: 14 % över 14 månader
Löptid: 8-14 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- Bostäder i Göteborgsområdet
- LTV 70 %
- God vinstmarginal i projektet
- Fastighetspant och moderbolagsgaranti

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Byggstartade bostäder i Floda del 2

Investera i utvecklingen av bostäder i en av Göteborgs större kranskommuner med säkerhet i fastighetspant, moderbolagsgaranti och koncernlån. Det har nu blivit dags för nästa finansieringsetapp av det redan byggstartade lägenhetshuset på Drängseredsvägen i växande Floda. Detta populära projekt säkrade redan i början på 2020 framgångsrikt finansiering via SBP Nordic till fastighetsförvärv och inledande projekteringskostnader. I april togs den första delen i byggkreditivet upp via SBP Nordic och projektet har sedan dess utvecklats helt planenligt eftersom bottenplattan till lägenhetshuset nu är redo att gjutas.

Låntagaren Sota Byggentreprenad AB uppför nu inom ramarna för projektet ett lägenhetshus innehållande 9 st. nyproducerade bostäder i Floda i Lerums kommun. Fler nya bostäder i kommunen är ett prioriterat mål för Lerum där efterfrågan på bostäder p.g.a. befolkningsökningen är mycket stor, något som också förstärks ytterligare av ortens direkta närhet till Göteborg.

Byggkoncernen Sota Byggtjänster AB är en framgångsrik utvecklare med starka finanser som kalenderåret 2019 omsatte 24,2 mkr och gjorde en vinst på drygt 2 mkr före skatt. I koncernen finns flerårig och bred erfarenhet från fastighetsbranschen både när det gäller ny-, till- och ombyggnation av hyresrätter, bostadsrätter och villor i Göteborgsområdet med omnejd.

Sedan projektstarten tidigare i år har projektet tilldragit sig ett betydande intresse eftersom flera potentiella lägenhetsköpare redan kontaktat projektägaren för att anmäla sitt intresse, trots att marknadsföringen av projektbostäderna ännu inte startats på något sätt.

Projektets byggfinansieringsbehov kommer att tas upp genom SBP Nordic etappvis i takt med att byggkostnaderna uppkommer, varav denna låneetapp utgör den andra delen av detta byggkreditiv om totalt 8,5 mkr. Långivarna erbjuds en ränta om 12 % i årstakt. Detta lån säkerställs med fastighetspant, pant över koncernlån samt moderbolagsgaranti. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta tidigast efter 8 månader, och senast efter 14 månader, genom försäljningslikvid från lägenheterna som färdigställs under löptiden.

Projektets styrkor

 • Byggnationen är redan inledd.
 • Fastighetspant och moderbolagsgaranti från koncernmodern ställs som säkerhet för lånet.
 • Erfaren projektutvecklare med stadigt växande omsättning.
 • Drygt 66% av projektets lånefinansieringsbehov är redan säkrat.
 • Bra förväntad vinstmarginal (34%) för projektet.
 • Byggnationen sker på växande ort i Göteborgsområdet.

Så investerar du:

1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.

2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.

3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.

4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.