• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Byggrätter för 580 bostäder

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Byggrätter för 580 bostäder

Erbjudandets storlek: 3 500 000 SEK
Årlig avkastning: 14 %
Total avkastning: 21 % över 18 månader
Löptid: 6 – 18 månader*
Minsta investering: 20 000 SEK
- LTV: 65,7 %
- Fastighetspant och proprieborgen
- Byggrätter för bostäder och omsorgsboende
- Ränteutbetalning under löptiden

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Byggrätter för 580 bostäder

Palisanderkoncernen har under 6 år arbetat tillsammans med Gävle kommun för att utveckla det nya området Gavlehov Västra i närheten av Gävletravet. Detta arbetet har successivt skapat nya byggrätter för bostäder, omsorgsboende och förskola, d.v.s. en helt nytt bostadsområde mellan centrala Gävle och sportanläggningarna Gavlerinken, Gävletravet med flera. Koncernen har realiserat värden genom att paketera byggrätter i nya projektbolag, som sedan har sålts vidare med goda resultat. Detaljplan för projketet vann laga kraft den 2 november 2020 efter framgångsrikt arbete tillsammans med gävle kommun.

Projektfastigheten förvärvades av Palisanderkoncernen 2014 och har sedan dess utvecklats framgångsrikt i etapper. Detta utvecklingsprojekt är välkänt bland SBP Nordics medlemmar eftersom det redan finansierats tre gånger genom lån som tagits upp, varav två av dem har redan återbetalts till långivarna. Båda dessa lån återbetalades i förtid och med god ränta till investerarna. Sedan dess har exploateringsavtal slutits med kommunen och även servitut med grannfastigheten avseende parkeringsrättigheter för framtida boende, vilket är en grundförutsättning för framtida utveckling.

Efter ett lyckat arbete med detaljplanen som vann laga kraft under början på november 2020 påbörjar nu kommunen sitt arbete kring exploatering av allmänna vägar, gång- och cykelbanor, vilket Palisander också är med och bekostar. För att ta det sista steget och göra även denna fastighet klar för avstyckning och paketering krävs investeringar på cirka 9,2 mkr.

Då en stor del av projektrisken nu försvunnit efter att detaljplanen vann laga kraft har en börsnoterad bank indikerat sin tro på projektet genom att erbjuda bottenlån till projektägaren för fortsatt utveckling. Det här låneerbjudande via SBP Nordic går till att bekosta exploateringskostnaderna till Gävle kommun, vilket förväntas skapa nya värden och underlätta i säkrandet av bottenlån.

Efter laga kraftvunnen detaljplan har projektfastigheten värderats till 35 mkr. Lånet säkerställs genom en proprieborgen och junior fastighetspant. Belåningsgraden i projektet uppgår till (LTV) 65,7%. Lånet löper med en årsränta om 14 % och räntan betalas ut årsvis. Löptiden är mellan 6 och 18 månader, med ytterligare förlängningsbarhet om upp till 3 månader.

 

Projektets styrkor

 • Låg belåningsgrad (LTV) om 65,7% i relation till byggrätternas värde
 • Attraktivt läge i närheten av Gavlerinken, Gävletravet m.m., som har attraherat intresse från flera av de största utvecklarna.
 • Erfaren projektutvecklare, som tillsammans med kommunen har drivit detaljplansarbete i området sedan 2017.
 • Beviljat bottenlån via bank.
 • Detaljplanen vann laga kraft i november 2020.

 

Så investerar du:

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

*Detta lån är förlängningsbart med maximalt 3 månaders löptid.

 

 

 

 

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.