• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Bottenpant i växande Floda

Erbjudandets storlek: 8 200 000 SEK
Årlig avkastning: 11% ränta
Total avkastning: 16,5% över 18 månader
Löptid: 12-18 månader
Minsta investering: 30 000 SEK
- Bostäder i Göteborgsområdet
- LTV 34,5%
- God vinstmarginal i projektet
- Bottenpant och moderbolagsgaranti

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Bottenpant i växande Floda

Investera i utvecklingen av bostäder i en av Göteborgs större kranskommuner med säkerhet i senior fastighetspant och moderbolagsgaranti. Drängseredsvägen 136 Förvaltning AB (“Låntagaren”) är ett projektbolag som ingår i en Göteborgsbaserad byggkoncern där Sota Byggtjänster AB är moderbolag. Inom koncernen finns flerårig och bred erfarenhet från fastighetsbranschen både när det gäller ny-, till- och ombyggnation av hyresrätter, bostadsrätter och villor i Göteborg med omnejd.

Låntagaren tar nu upp finansiering till sitt aktuella utvecklingsprojekt i Lerum, på nära pendlingsavstånd till centrala Göteborg, där man nu kommer att förvärva och utveckla ett bostadsprojekt i attraktivt läge. Inom ramarna för projektet planeras ett lägenhetshus innehållande 9 st. nyproducerade bostäder att färdigställas.

Bygglov som medger byggnation i enlighet med Låntagarens projektplan finns redan beviljat och så snart förvärvet fullbordats kan projekteringsarbetet inledas inför planerad byggstart på vårkanten 2020. Fler nya bostäder i kommunen är ett prioriterat mål för Lerum där efterfrågan på bostäder p.g.a. befolkningsökningen är mycket stor, något som också förstärks ytterligare av ortens direkta närhet till Göteborg.

Detta nybyggnationsprojekt kommer att finansieras genom SBP Nordic i två etapper, varav detta lån utgör den första delen. Lånevolymen om upp till 8,2 mkr tas nu upp för att Låntagaren skall erlägga slutbetalning för fastighetsförvärvet samt för att finansiera fullständigt projekteringsarbete och inledande byggkostnader för detta projekt med byggstart under våren 2020.

Långivarna erbjuds en ränta om 11 % i årstakt. Tack vare att projektfastigheten är sedan tidigare obelånad, säkerställs lånet med senior fastighetspant till en belåningsgrad om 34,5% samt en moderbolagsgaranti. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta tidigast efter 12 månader, och senast efter 18 månader, genom försäljningslikvid från lägenhetshuset som färdigställs under löptiden.

 

Projektets styrkor
Fastighetspant med bästa rätt i projektfastigheten säkerställer detta lån.
Moderbolagsgaranti från koncernmodern som säkerhet för lånet.
Erfaren projektutvecklare med stadigt växande omsättning.
Låg LTV (34,5%) sett till framtida projektvärde.
Bra förväntad vinstmarginal (34%) för projektet.
Bygglov är redan beviljat.
Byggnationen sker på växande ort i Göteborgsområdet

Så investerar du:
1.     Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
2.     Ta emot investeringsmaterial
Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
3.     Signera låneavtalet
Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
4.     För över kapital
Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.