• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Bostadskonvertering på Österlen

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Bostadskonvertering på Österlen

Erbjudandets storlek: 6 800 000 SEK
Årlig avkastning: 13 % ränta
Total avkastning: 26 % över 24 månader
Löptid: 12 – 24 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- LTV: 74 %
- Fastighetspant och personlig borgen
- Etapp 2 av framgångsrikt projekt
- Beviljat bygglov

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Bostadskonvertering på Österlen

På skönaste Österlen planeras nu för etapp 2 av ett framgångsrikt projekt, där gamla pittoreska ekonomibyggnader konverteras till prisvärda och moderna bostäder. Låntagaren Glemminge Fastighets AB har redan konverterat och sålt 12 bostäder på granntomten. Nu tar de in finansiering för att bekosta konverteringen och marknadsföringen av sina kommande projekt Droskans hus och Stallet.

Låntagaren förvärvade projektfastigheten 2014. Den bestod då av en mangårdsbyggnad i renoveringsskick samt av flera omoderna och uttjänta ekonomibyggnader. Direkt inleddes konverteringen av de tre nordligaste byggnaderna, som inom ramen för Brf Stamåkra i Glemmingebro och ett separat parhus färdigställdes i februari 2016. Med ett mycket framgångsrikt projekt i ryggen har Låntagaren därefter förberett för etapp 2, och detta bygget kan nu inledas eftersom bygglov för konverteringen finns beviljat. Totalt 11 lägenheter kommer att framställas genom detta konverteringsprojekt.

Österlen är i mångas ögon själva sinnebilden för Skånes öppna kulturlandskap med mängder av sevärdheter och evenemang; många av våra klassiska resmål som Ale stenar, Dag Hammarskölds Backåkra och Kivik finns i området. Låntagarens vision för utvecklingen av projektet är att behålla det traditionella och addera modern utformning i bostäderna som skall produceras.

Denna finansieringen kommer att gå till att helt bekosta resterande konvertering och säkerställs genom junior fastighetspant samt personlig borgen från ägaren. Givet Låntagarens goda kännedom om lokalmarknaden, uppskattas det totala projektvärdet till 18 mkr, vilket innebär en belåningsgrad (LTV) om 74 % för denna finansiering. Långivarna erbjuds en fast ränta, med årlig räntesats om 13 %. Lånets löptid sträcker sig från 12 till 24 månader, och kapitalbeloppet inklusive upplupen ränta återbetalas genom försäljningslikvid när köparna tillträder bostäderna.

Projektets styrkor

 • Fastighetspant och personlig borgen säkerställer detta lån.
 • Bygglov är beviljat vilket innebär att bygget inleds snart.
 • Utvecklaren har redan sålt klart etapp 1 på granntomten.
 • Byggnationen sker i attraktiv ort på Österlen.

Så investerar du

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.