• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Bestånd med kassaflöde

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Bestånd med kassaflöde

Erbjudandets storlek: 6 000 000 SEK
Årlig avkastning: 12 % ränta årligen utbetalad
Total avkastning: 24 % över 24 månader
Löptid: 12 – 24 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- Beståndets direktavkastning 5,75%
- Aktiepant och personlig borgen
- Ränteutbetalningar under löptiden

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Bestånd med kassaflöde

Forcera Holding AB (”Låntagaren”) förvärvar nu ett blandat fastighetsbestånd i Mellansvenska orten Karlskoga, känt för Bofors och Alfred Nobel. I beståndet finns det cirka 50 hyresrättslägenheter som alla är uthyrda. Den största lokalhyresgästen är Coop Värmland, som har två livsmedelsbutiker på olika ställen. Tack vare att beståndet är centrerat kring ett antal lokaltorg, har fastigheterna en mycket god belägenhet lokalt i Karlskoga, vilket ger en låg vakans i beståndet. Förvärvet genomförs till en direktavkastning beräknat på driftsnettot om motsvarande 5,75%.

Tack vare ett betydande positivt driftsnetto i fastigheterna som förvärvas kommer Låntagaren både ha möjlighet att genomföra stegvisa renoveringar i beståndet, vilket inleds strax efter tillträdet, samt amortera ned på banklånet. Det första kommer leda till ännu högre hyresintäkter på sikt och ett högre värderat bestånd. Det senare skapar även ägarhypotek i projektet genom minskning av belåningen. Sammantaget förväntas det obelånade värdet i fastighetsbeståndet efter två år skapa förutsättningar för en refinansiering av detta lånet. Under löptiden lämnar Låntagaren löpande ränteutbetalningar till långivarna.
Karlskoga ligger mitt emellan Örebro och Karlstad i Mellansverige. Orten är starkt sammankopplad med Alfred Nobels arv, och har under 1900-talet varit tätt knutet till Bofors industrier. På senare årtionden har en mer blandad näringslivsmix uppstått i kommunen. Just nu är det även aktuellt med en nyetablering av regemente i närliggande Kristinehamn. Låntagarens ambition är att fortsätta driva in etablerade och välrenommerade lokalhyresgäster. Tack vare att koncernen kommer att ha en smidig lokal organisation på plats med outsourcing av fastighetsskötseln, kommer man ha goda driftsnetton.

Denna finansieringen går till att erlägga förvärvslikvid för projektet. Som säkerhet för långivarna ställer Låntagaren aktiepant i fastighetsägande bolag och koncernens ägare ställer en personlig borgen. Den årliga räntesatsen är 12% och räntan utbetalas årligen. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta efter 24 månader.

Projektets styrkor

 • Ett blandat bestånd med full uthyrning av bostäderna och mycket låg vakans bland lokalerna.
 • Potential att öka intäkterna genom standardhöjande renoveringar och hyresförhandlingar samt bebygga byggrätter.
 • Fastigheter i växande ort i Mellansverige med ett växande näringsliv.
 • Beståndets direktavkastning beräknat på driftsnettot uppgående till 5,75%.

Så investerar du

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.