• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Bestånd med kassaflöde i Karlskoga

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Bestånd med kassaflöde i Karlskoga

Erbjudandets storlek: 2 500 000 SEK
Årlig avkastning: 12 % ränta årligen utbetalad
Total avkastning: 22% över 22 månader
Löptid: 10 – 22 månader
Minsta investering: 20 000 SEK
- Hög direktavkastning
- Aktiepant och personlig borgen
- Inga vakanser bland hyreslägenheterna
- Ränteutbetalningar under löptiden

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Bestånd med kassaflöde i Karlskoga

Forcera Holding förvärvade i slutet av 2020 ett blandat fastighetsbestånd i Karlskoga, staden som bland annat gjort sitt avstamp i den svenska historian genom industriföretaget Bofors och uppfinnaren Alfred Nobel. I beståndet finns det cirka 50 hyresrättslägenheter som alla är uthyrda. Den största lokalhyresgästen är Coop Värmland, som har två livsmedelsbutiker på olika ställen i beståndet. Fastigheterna har en mycket central placering mitt i Kalskoga vilket gör dess lokaler och lägenheter attraktiva. Beståndet har ett totalt driftsnetto motsvarande 5,75 %.

Med det betydande positiva driftsnetto som fastighetsbeståndet genererar kommer det finnas goda utrymmen för låntagaren att stegvis genomföra renoveringar av fastigheterna för att höja standard, hyror och värdet på beståndet. Låntagaren kommer även att amortera ned på befintligt bottenlån från banken och på så vis sänka belåningsgraden i projektet. Sammantaget förväntas det obelånade värdet i fastighetsbeståndet efter två år skapa förutsättningar för en refinansiering av detta lån. Under löptiden lämnar Låntagaren löpande ränteutbetalningar till långivarna årsvis.

Utvecklingsmöjligheterna är stora för fastigheterna och kommunen ser positivt på att bidra till för att man ska kunna få byggrätter på de delar av fastigheterna som ämnas att utvecklas. Kommunen har satt som mål att till 2025 öka innevånarantalet i Karlskoga till 35 000 innevånare. Idag bor det cirka 31 000 personer i Karlskoga. Det behöver därför byggas fler bostäder. Låntagaren har fått information från samhällsplaneringschefen i Karlskoga att näringslivet går på högvarv och att det pendlar in ungefär 4 000 personer dagligen till orten för att arbeta och det finns därför ett stort behov av att förse företagarna i kommunen med lämpliga arbetsytor. Kommunen har gett mycket goda indikationer i dialogen med Låntagaren om de utvecklingsmöjligheter som finns i beståndet.

Denna etapp av lånet går till att refinansiera ett tidigare brygglån om 2 500 000 kronor. Utvecklaren har gjort ett tidigare kapitallyft till förvärvet av beståndet genom SBP Nordics medlemmar. Låntagaren var mycket nöjd med strukturen och vänder sig därför med det förtroendet som bakgrund till SBP Nordics medlemmar med detta erbjudande.

Som säkerhet för långivarna ställer Låntagaren aktiepant i det fastighetsägande bolaget och koncernens ägare ställer en personlig borgen. Den årliga räntesatsen är 12 % och räntan utbetalas årligen. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta efter senast 22 månader.

Projektets styrkor

 • Ett blandat bestånd med full uthyrning av samtliga bostäder
 • Potential att öka intäkterna genom standardhöjande renoveringar och hyresförhandlingar samt skapa och bebygga byggrätter.
 • Fastigheter i växande ort i Mellansverige med ett växande näringsliv.
 • Bra samtal med kommunen som ser positivt på utvecklingen av projektet.
 • Beståndets direktavkastning beräknat på driftsnettot uppgående till 5,75%.

Så investerar du

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

Detta lån är förlängningsbart med maximalt 6 månaders löptid.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.