• Introduktion
 • Om Bolaget locked
 • Om Projektet locked
 • Villkor locked
 • Aktuellt locked
 • Reservera plus

Arkitektritat villaprojekt i Mölle

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Arkitektritat villaprojekt i Mölle

Erbjudandets storlek: 6 500 000 SEK
Årlig avkastning: 12 %
Total avkastning: 18 % över 18 månader
Löptid: 18 månader +/- 6 månader
Minsta investering: 30 000 SEK
- LTV 71,25 %
- Senior fastighetspant, moderbolagsborgen och personlig borgen
- Projekt på exklusiv ort

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Arkitektritat villaprojekt i Mölle

I vackra och idylliska Mölle på Skånes västkust väljer nu den för SBP Nordics medlemmar välkända utvecklaren AMA Real AB, att utveckla sitt senaste projekt.

Mölle är ett gammalt fiskeläge längst ut på Skånes nordvästra spets, där projektutvecklaren kommer att förvärva en obebyggd tomt. Den kommer att bebyggas med en enfamiljsvilla inklusive ett tillhörande gästhus i hög standard och i enlighet med koncernens uttalade nisch. AMA Real utvecklar och säljer villor av hög standard på havsnära orter i Skåne. En bidragande orsak till de relativt korta löptiderna i koncernens projekt är att försäljningsprocessen påbörjas samtidigt som byggnationen inleds. Detta innebär dessutom att en tidig köpare får möjligheten att sätta sin egen personliga prägel på sin bostad.

Förvärvsavtal avseende projektfastigheten har slutits och handpenning om 480 tkr har erlagts. Tillträde kommer att ske i januari 2021 och i samband med detta kommer även bygglovsansökan att skickas in, vilket väntas innebära att byggnationen kan påbörjas under första kvartalet 2021.

Tomten är 1 081 kvm stor och kommer att bebyggas med en exklusiv arkitektsritad villa med trästomme och fasad av träpaneler. Villan kommer att bestå av 6 rum och kök, med 2 badrum och tvättstuga, motsvarande en BOA om 150 kvm. Dessutom kommer gäststuga, garage, förråd och pool att byggas på tomten.

Mölle är oerhört attraktivt året runt, men sommartid tredubblas invånarantalet. Den idylliska skånska kustmiljön samt närheten till Helsingborg har bidragit till allmänt höga priser. Ett värdeutlåtande har gjorts av lokal mäklare om 16,5 mkr och villan kommer att marknadsföras till ett pris om 16 mkr.

Låntagaren Mölle Hills AB kommer att äga projektfastigheten och ingår i AMA Real-koncernen. Inom koncernen finns även Prenadia Sverige AB, vilket är dess eget byggbolag, som tillsammans med beprövade samarbetspartners kommer att utföra det aktuella projektet. Tack vare att både bygg- och arkitektkompetens såväl som erfarenhet finns internt, skapas goda förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras planenligt. Koncernen inriktar sig på att utveckla privatbostäder och kommersiella fastigheter framför allt i västra Skåne.

Detta lån via SBP Nordic tas upp för att delfinansiera tomtförvärvet samt projektets projekterings- och byggkostnader. Byggnationen beräknas ta ungefär 10 månader, vilket innebär att inflyttning för en köpare beräknas kunna ske redan under vintern 2021. Belåningsgraden (LTV) för detta projekt uppgår till 71,25 %.

Låntagarna erbjuds en fast årsränta om 12 % och projektet planeras vara färdigställt under vintern 2021, men för att ha god marginal tas lånet upp på 18 månader med rätt till förlängning och förkortning om upp till 6 månader. Lånet säkerställt med fastighetspant med bästa rätt, moderbolagsborgen och personlig borgen från koncernens ägare. Lånet återbetalas inklusive upplupen ränta i samband med att fastigheten tillträds av den framtida köparen.

Projektets styrkor

 • Projekt på exklusiv ort i nordvästra Skåne
 • Säkerheter i form av fastighetspant med bästa rätt och två borgensåtaganden
 • Erfaren utvecklare i regionen med god historik inom sin nisch
 • Belåningsgrad (LTV) om 71,25 %

Så investerar du:

 1. Reservera andelar
  När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera.
 2. Ta emot investeringsmaterial
  Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.
 3. Signera låneavtalet
  Genom att signera det låneavtal du mottagit per e-post förbinder du dig att genomföra investeringen.
 4. För över kapital
  Du får därefter information om hur du för över det signerade lånebeloppet.

 

 

 

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.