• Introduktion
  • Om Bolaget locked
  • Om Projektet locked
  • Villkor locked
  • Aktuellt locked
  • Reservera plus

Byggrätter i Gävle

Reservera plus
Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Namn: Byggrätter i Gävle

Erbjudandets storlek: 3 200 000 SEK
Årlig avkastning: 11% utbetalande ränta
Total avkastning: 11% över 12 månader
Löptid: 12 månader
Minsta investering: 10 000 kr
-LTV: 29%
-Erfaren projektutvecklare
-Kassaflöden från start
-Fastighetspant, aktiepant

Status: Fulltecknad
Reserverat: 100%
Byggrätter i Gävle

En erfaren utvecklare med en gedigen historik av att utveckla byggrätter i Gävle erbjuder nu finansiering till sitt senaste projekt med utbetalande ränta. I ett expansivt område i närheten av Gävletravet och Gavlerinken vidareutvecklas en oexploaterad tomt i bra område till bostäder och parkeringsplatser. Tack vare att en del av området redan används som parkeringsyta finns det ett löpande kassaflöde i projektbolaget.

Fastigheten förvärvades 2014 och har sedan vidareutvecklats i etapper. Projektbolaget driver detaljplanearbete för att säkra byggrätter, och säljer sedan vidare avstyckningar till god avans. Sedan tillträdet har man sålt 3 stycken avstyckningar och den största delen av fastigheten äger man fortfarande inom koncernen, med möjlighet för fler avstyckningar i framtiden.

Låntagaren lånar nu in 3,2 mkr via SBP Nordic för att avstycka en del av fastigheten och för att säkra byggrätter genom fortsätt detaljplanearbete. Enligt planen kommer en del av den avstyckade fastigheten att säljas vidare för uppskattningsvis 6-8 mkr inom ett halvår. Diskussioner med en intressent är långt gångna. Hela fastigheten har nyligen värderats till 11 mkr, och då den är obelånad i övrigt gör det att belåningsgraden (LTV) är 29%. Lånet löper under maximalt 12 månader till 11% ränta, med halvårsvisa ränteutbetalningar. Låntagaren ställer aktiepant och fastighetspant som säkerhet för lånet.

 

Projektets styrkor:

  • Erfaren projektutvecklare som har exploaterat området sedan 2014.
  • Goda säkerheter med låg belåningsgrad.
  • Kort löptid med ränteutbetalning under tiden.
  • Betydande kassaflöde i projektet redan från start.

 

Reservera andelar
När du reserverar andelar i projektet ger du en icke-bindande indikation om hur mycket du är intresserad av att investera. Du får då tillgång till ett fullständigt investeringsmemorandum med detaljerad information om erbjudandets alla delar samt möjlighet att signera låneavtal.

account

Registrera dig

Registrera dig här för att ta del av all information om projektet.

Av regulatoriska skäl måste du vara registrerad medlem för att få möjlighet att läsa all information om de pågående projekten.

Att bli medlem är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

Är du redan medlem men inte har valt ett lösenord kan du göra det genom att följa länken i mailet vi skickade ut första gången du exempelvis laddade ned vår e-bok eller registrerade dig.

Har du inte kvar mailet så kontakta oss så hjälper vi dig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.