Group of construction workers on building site.Stock photo

Att investera via SBP Nordic

Vi gör det enklare att investera i enskilda fastighetsprojekt. Fastighetsutvecklare som söker finansiering kan marknadsföra sina projekt direkt via oss. Investerare registrerar sig som medlemmar och får då tillgång till information om de projekt som söker finansiering.

Vi är en alternativ långivare, som fokuserar på säkerställda lån till fastighetsutveckling och förvärv. Vi kan erbjuda attraktiva lånelösningar till vår låntagarbas i och med att vi har access till flera olika källor av kapital, med en årlig utlåning om över en miljard kronor. Vår konkurrenskraft får vi tack vare vår strömlinjeformade organisation och kreditbedömningsprocess som resulterar i effektiva lånelösningar, attraktiva villkor och flexibla finansiella nyckeltal till låntagarna.

SBP Nordic finns till för att göra en traditionellt svårtillgänglig marknad tillgänglig för alla som är intresserade. Man behöver inte vara expert på ämnet eller ha miljoner på banken för att finansiera ett fastighetsprojekt – inte om man har rätt verktyg.

Informationen i de lån som marknadsförs via SBP Nordic ansvarar långivaren för. Beslutet att som investerare investera ska vara välgrundat och noga genomtänkt.

Plattformen ägs av SBP Nordiska AB, som är ett av finansinspektionen godkänt och registrerat finansiellt institut. SBP Nordiska AB arbetar med kreditförmedling för fastighetsbolag. Bolaget startade 2017 och sammanför investerare (långivare) och fastighetsutvecklare (låntagare) under säkerställda former, helt digitalt.

Hos SBP Nordic kan du investera i säkerställda fastighetslån, helt utan avgifter.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.