arow-left Till bloggen
balogga

Vikten av samarbetspartners för framgångsrika fastighetsaffärer

SBP Nordic hade förra veckan representanter på plats vid Business Arena i London där huvudfokus var på fastighetsinvesteringar i de nordiska länderna. Intrycken att plocka med sig därifrån var givetvis många och detta blogginlägg kommer kortfattat behandla några viktiga aspekter av den nordiska fastighetsmarknaden ur ett investeringsperspektiv.

I allmänhet har de nordiska ekonomierna en ”safe haven”-status (säker hamn) hos utomstående och karaktäriseras av politisk stabilitet, transparens och tillförlitliga regelverk som effektivt implementeras i praktiken. Fastighetsinvesteringar kan vara strukturerade på många olika sätt som av flera anledningar tilltalar en bred skara olika investerartyper. Allt ifrån direktinvesteringar genom fastighetsförvärv, köp av aktier/obligationer i fastighetsbolag till tillväxten för crowdfunding av fastighetsprojekt som har positiva effekter att göra sunda fastighetsinvesteringar mer tillgängligt för en större mängd placerare.

De senaste åren har intresset för fastighetsinvesteringar i huvudstads/storstads-regionerna i norden växt kraftigt bland utländska institutionella investerare. Avkastningsprofilen för fastighetsinvesteringar från förvärv av större kommersiella fastigheter (kontor, hotell och butikslokaler etc.) stämmer i många fall mycket väl överens med institutionella investerares kriterier. Primärt eftersöks en omfattande volym långsiktiga investeringar med relativt låg belåningsgrad (30-50%), förutsägbara kassaflöden och en årlig avkastning i spannet 4-7% över tid, samtidigt som fastighetsinvesteringar i den nordiska regionen ger en åtråvärd geografisk diversifiering för institutioner som har sin bas i andra delar av världen.

 

I allmänhet har de nordiska ekonomierna en ”safe haven”-status

 

Alla är mest insatta på sin egen hemmamarknad. Regionala skillnader i allt ifrån regler, skatter, marknadsstruktur, affärskultur och prisnivå kan utgöra både osäkerhet och hinder. Hur fastighetsmarknaden är strukturerad kan variera kraftigt från ett land till ett annat. Inom ett enskilt land kan givetvis stora regionala skillnader finnas när det kommer till utbud, efterfrågan och prisnivå för olika typer av fastigheter. Både nationella och regionala marknadsskillnader kan vara svåra att analysera och överblicka för en utomstående, vilket gör att behovet av lokala samarbetspartners är stort för att ha möjlighet att genomföra framgångsrika fastighetsinvesteringar. Detta gäller såväl för utländska institutionella investerare med hundratals miljarder att placera som för en enskild sparare som vill sprida sina risker genom att även inkludera fastighetsinvesteringar i sitt sparande.

För relativt mindre ekonomier, såsom de nordiska, där fastighetsmarknaden domineras av ett fåtal större aktörer och ”alla känner alla” kan det vara utmanande för utomstående institutionella investerare att ens bli ”bjudna till bordet” för att få möjligheten att göra en affär oavsett om tillgängligheten på kapital inte är ett problem. Utifrån detta är även här vikten av en betrodd lokal samarbetspartner av största vikt för att låsa upp intressant investeringsmöjligheter.

Medlemmarna på SBP Nordic spridda över hela landet och vi vet att många uppskattar den omfattande analys och due dilligence som vårt transaktionsteam gör redan innan ett projekt kommer upp för finansiering på plattformen. Fastighetsprojekt med stor geografisk spridning finansieras genom plattformen och i varje enskilt fall analyseras och redogörs bland annat för läge/område för projektfastigheten, lokalt utbud och efterfrågan vilket gör det enklare för potentiella långivare att skaffa sig ett bra beslutsunderlag för sitt investeringsbeslut.

Med utgångspunkt från det som behandlats ovan är en intressant slutsats att möjligheten och tillgängligheten för framgångsrika fastighetsinvesteringar i stor utsträckning beror av tillförlitliga samarbetspartners, oavsett om det handlar om fastighetsförvärv i miljardklassen eller en delfinansiering av ett sunt fastighetsprojekt genom en crowdfundingplattform.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.