arow-left Till bloggen
namnlos-design-20

Vem drabbas av elbristen?

Elbrist är ett uttryck som för bara ett tag sedan kändes långt bort att använda i Sverige, men uttrycket har på senare tid hörts allt oftare. På både utbuds- och efterfrågesidan sägs det finnas anledning till det som sägs kunna leda till alvarlig elbrist i Sverige. Vem drabbas och vad ligger bakom att det vi så länge tagit för givet nu är en del av samhällsdebatten?

”Stockholmsregionen kommer inom en snar framtid att lida av en betydande elbrist. Det kommer att orsaka mycket stora regionala – och i förlängningen nationella – kostnader i form av förlorade arbetstillfällen, bostäder som inte kan byggas, utebliven tillväxt och en bromsad grön omställning”

Det står i Stockholms Handelskammares rapport från i höstas ”Elbrist kortsluter Sverige”. Även länsstyrelsen gjorde en analys och bedömde under hösten att problemet med elbrist kommer kvarstå under hela 2020-talet.

Elbristen har redan fått några mer konkreta effekter. En av de mer uppmärksammade är hur skogsindustribolaget Holmen akut tillfälligt tvingats dra ner på produktionen när elpriserna ökat kraftigt och fort.

Elektrifiering ger ökad efterfrågan
Ingenting är ensidigt och är ensamt svaret till den ökade elanvändningen, men den ökade efterfrågan väntas bli accelererad av elektrifieringen i samhället, inte minst av den svenska fordonsflottan. Enligt Bil Sweden finns det nu i Sverige drygt 200 000 laddbara fordon, där 30 000 nya fordon tillkommit under första kvartalet 2021. I Sverige finns idag fem miljoner registrerade personbilar, så om man tror på elektrifieringen av personbilsflottan finns ännu en bit kvar.

Minskad tillgång?
På utbudssidan pekar vissa på att elbristen görs värre än den hade behövt vara. Debatten blossade upp extra mycket när statliga Vattenfall stängde reaktor 1 och 2 i Ringhals vid senaste årsskiftet, respektive ett år innan det. Detta argument används gärna i politiken av de som också är för kärnkraften som energikälla i Sverige.

Hur ska du tänka?
Samhällsförändringar och i detta fall även infrastruktur påverkar oss i våra liv från flera håll. Det påverkar arbetstillfällen, transportmöjligheter, bekvämligheter, levnadskostnader och mycket mer. Elpriset är något av de mer skiftande kostnaderna, särskilt för de som bor i hus. Därför är eventuella kommande elbrister av stor betydelse för de svenska hushållen och riskerar märkas både nära på kort sikt, som mindre konkret och på lång sikt.

Håll dig uppdaterad, även om ditt sparande
På samma sätt som att elpriser är en viktig del för Sverige som helhet, såväl som dess enskilda hushåll finns flera delar att ta med sig till sitt sparande. Det gäller att hålla sig medveten och uppdaterad om vad som händer i samhället rörande sina kostnader och förutsättningar i vardagen. För att minska riskerna tror vi att man gynnas av ett diversifierat sparande. Vi tror också att det gynnar dig som investerare att ha tillgång till djup kunskap om investeringsmöjligheterna, så att man själv kan göra sin egen riskbedömning och riskanalys. Det är alltid den röda tråden när investeringar publiceras på SBP Nordics plattform och vad vi vill erbjuda dig som investerare.

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.