arow-left Till bloggen

Toppen för virkespriser nådd – nu vänder det ner

De senaste åren har priserna på virke och byggmaterial fluktuerat mer än vanligt. Det som primärt styr prisbilden är tillgång och efterfrågan. Under pandemins start trycktes priserna upp som ett resultat av försämrad tillgång, men också ökad efterfrågan från främst privatpersoner. Principen är simpel, och egentligen inte svårare än att det är tillgången och efterfrågan som styr priserna på marknaden. Nu har vi kommit till ett läge där balansen stabiliserats och vissa priser till och med börjat sjunka.

Under de senaste åren har vi kunnat beskåda kraftiga prisökningar på bland annat såväl byggmaterial som råvirke. Det har blivit dyrare att bygga för fastighetsutvecklare och vinstmarginalerna har krympt vilket har skapat nya utmaningar för utvecklarna att skapa lönsamhet, men också den egenbyggda altanen blev dyrare för privatpersonen. Vi har under de senaste åren levt i en mycket turbulent och skakig omvärld, både pandemi och nu krig i närområdet. Det fick såklart främst allvarliga konsekvenser av direkt humanitär karaktär, men hela samhället drabbades och konsekvenserna har satt permanenta spår i samhället.

När coronapandemin bröt ut förändrade det vårt sätt att leva på, visa saker tillfälligt och vissa saker för alltid. Vår rörlighet blev begränsad och vi kunde inte längre leva som vi gjort oss vana vid att leva. Länder stängde ner, såväl gränser som produktion och arbetsplatser. Världen stod mångt om mycket still på sina håll och kanter.

Nedstängningar och restriktionerna skapade naturligtvis konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Fabriker var nedstängda och transporter runt om i världen begränsades. Det gjorde att det inte längre kunde produceras och fraktas lika mycket varor. En hög efterfrågan i kombination med begränsningar i tillgången gjorde att priserna skenade.

Drygt tre år efter pandemins utbrott är de flesta mest märkbara direkta följderna och restriktioner borta. Vaccineringen drog igång och antalet personer som blev svårt drabbade av virusvarianten corona sjönk kraftigt. Man började kunna se slutet av pandemin. Världen öppnades upp igen och det mesta blev i mångt som mycket “som vanligt” igen.

När pandemin tycktes lugna ner sig kom under våren 2022 kom nästa smäll. Ryssland anföll grannlandet Ukraina. Både Ukraina och Ryssland är stora exportörer av såväl olja, gas och spannmål som byggmaterial. När exporten från båda länderna begränsades rejält påverkade det också priserna på drivmedel, energi, mat och virke enormt mycket som fortsatte att rusa uppåt.

Nu mot slutet av sommaren börjar priserna på virke och byggmaterial äntligen att stabiliseras igen. Enligt inköpschefen på storvaruhuset Beijer byggmaterial beror prisjusteringar på att marknaden har hittat alternativa lösningar för att förbättra tillgängligheten för byggprodukter. Parallellt med att tillgängligheten på varor succesivt förbättras ser man även en avmattning från marknaden och en sjunkande efterfrågan på produkterna, vilket tillsammans resulterar i att priserna nu sjunker.

Avmattningen på marknaden menar Peter Sjöström, inköpschef på Bejer Byggmaterial, beror på en generell oro för konjunkturläget med en skenade inflation och stigande räntor, vilket bidrar till en viss passivitet. Man kan även se att privatkundernas köpmönster har förändrats efter pandemin. Folk lägger inte längre lika mycket tid och pengar på att renovera och fixa i hemmen, det är tillbaka till normala nivåer.

Vad gäller efterfrågan från företagskunderna, det som kallas busniess to busniess, är den fortsatt hög med en god aktivitet. Nu när tillgängligheten och priserna på byggmaterial börjar återställas mot nivåerna innan pandemin ser man att priserna börjat sänkas hela vägen ner till slutkonsument.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.