arow-left Till bloggen
strandskydd

Strandskyddet – början på en ny regeringskris?

Riksdagen höll så sent som tidigare i somras missförtroendeomröstning mot statsminister Stefan Löfven. Ha återvaldes och är återigen statsminister, men förhandlingar och löften låg bakom återkomsten till posten. Centerpartiet släppte igenom honom, men med krav på bland annat stärkt äganderätt och lättnader i strandskyddet. Det är två krav som går i direkt motsatt riktning om vart Miljöpartiet vill. Vad innebär strandskyddet och hur skulle det kunna komma att förändras?

”Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.”

Så beskriver statliga Naturvårdsverket strandskyddet i Sverige. Denna beskrivning av skyddet återges ofta av de som värnar den och en beskrivning som idag inte känns igen i Centerpartiets version.

”Hela Sverige ska kunna utvecklas. Då behöver också inflytandet över byggande och företagande anpassas efter lokala behov. Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Vi tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras. Makten över strandskyddet behöver ligga närmare människors vardag, i kommunerna. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras.”

Så beskriver Centerpartiet regleringen istället. Partiets politik består i att verka för att det generella strandskyddet avskaffas, men behållas i vad man kallar områden med stora naturvärden. Man vill också ändra i strandskyddslagen där man vill göra det möjligt att bygga i områden med gles bebyggelse.

Äganderätt och utveckling på landsbygden står mot värnande om allemansrätten och naturbevarande. Ingen vet var det landar, men båda partier behöver stå bakom samma regering för att ingen ny regeringskris ska uppstå. I förra krisen ledde Centerpartiets krav på marknadshyror till vänsterpartiets missförtroendeförklaring. Om dessa krav leder till en ny kris vet ingen.

Fastighetsmarknaden, bostäder och allt relaterat till det är i allra högsta del en viktig del av samhällsutvecklingen i stort. Därför är politik viktig i fastighetsutvecklande oberoende av om det handlar om statliga myndigheter, kommunala nämnder eller de regeringsavgörande förhandlingarna.

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.