arow-left Till bloggen
max-bender-262783-unsplash

Skillnader mellan traditionella och lånebaserade fastighetsinvesteringar

Det första du ser när du går in på SBP Nordics hemsida är ”Vi gör det enklare att investera i fastigheter”. Det finns många sätt att investera i fastigheter, så vad menar vi när vi säger investera i fastigheter? Och vad gäller för de fastighetsinvesteringar som finns på SBP Nordic?

I vårt tidigare blogginlägg berättade vi om olika sätt att investera i fastigheter. Alla vis skiljer sig åt något och innebär olika typer av exponering mot fastighetsmarknaden. Om man exempelvis äger sitt eget boende har man en investering som är exponerad mot fastighetsmarknaden i närområdet och avkastningen beror på hur värdet på den egna bostaden utvecklas. Går bostadspriserna upp tjänar man pengar, går de ned förlorar man pengar. Den här relationen till hur priserna på fastighetsmarknaden rör sig gäller för investeringar där man investerar direkt i en fastighet genom någon typ av ägande, exempelvis också via aktier eller fonder.

Att låna ut kapital till fastighetsutvecklare
Att låna ut pengar till en fastighetsutvecklare, vilket exempelvis sker i de projekt som marknadsförs på SBP Nordic, är också ett sätt att exponera sig mot fastighetsmarknaden men inte mot dess prissvängningar. Dessa investeringar grundar sig i att en fastighetsutvecklare lånar en viss summa för att förverkliga ett specifikt fastighetsprojekt. Lånet löper med en på förhand bestämd ränta och löptid, varför man som långivare vet vilken avkastning man får och när man får den om allt går som planerat, men vad händer om det inte går som planerat?
– På SBP jobbar vi enbart med fullt säkerställda lån. I varje enskilt projekt finns en säkerhetsstruktur vars realiserade värde kommer långivarna tillhanda om fastighetsutvecklaren inte skulle kunna återbetala lånet inklusive ränta vid löptidens slut. Du kan läsa mer om hur säkerheter fungerar i vårt tidigare blogginlägg ”Säkerheter”.

 

Avkastningen i den här typen av investering beror alltså inte direkt på hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklar sig utan istället på fastighetsutvecklarens återbetalningsförmåga och om den klarar att fullfölja sina åtaganden som låntagare.

Eftersom investeringen sker i ett specifikt fastighetsprojekt blir det relativt enkelt att överblicka faktorer som kan komma att påverka investeringen,till skillnad från exempelvis börsnoterade investeringar. En investering på börsen påverkas av otroligt många faktorer, makroekonomi, ränte- och geopolitik samt att börsbolagen ofta bara utgör en del av stora koncerner med bred verksamhet som kan vara svår att överblicka.  I de projekt som marknadsförs på SBP Nordic är strukturerna ofast okomplicerade och överblickbara. Fastighetsprojekt är ofta i egna bolag och de faktorer som kan komma att påverka bolaget lyfter vi fram under vår kreditbedömningsprocess ihop med en bedömning från en oberoende tredjepartsgranskare.

 

Det finns alltså en rad fördelar i dessa projekt som bidrar till lägre osäkerhet än när man försöker förutse marknadsrörelser:

·      Projekten är överblickbara och relativt enkla att förstå
·      Investeringshorisonten är känd eftersom avkastningen och löptiden är bestämd på förhand
·      Bolagsstrukturer är ofta okomplicerade
·      Personerna bakom bolagen är oftast få och möjliga att kolla upp
·      Vi sammanställer ett material där vi lyfter fram all relevant information vi kan hitta om låntagaren och projektet för att ge en så transparant bild som möjligt vilket möjliggör för att våra medlemmar ska kunna fatta välinformerade investeringsbeslut

 

Är du också intresserad av att läsa mer om hur du kommer igång med dina fastighetsinvesteringar och våra kommande investeringsmöjligheter på plattformen?

–      Registrera digsom medlem idag och möjliggör för ditt kapital att växa.

 

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.