arow-left Till bloggen

SBP Nordiska AB genomgår rekonstruktion och skiftar fokus till institutionellt kapital

15 september 2023, fattade Göteborgs tingsrätt beslut om företagsrekonstruktion avseende SBP Nordiska AB (moderbolaget i koncernen bakom varumärket SBP Nordic). Det var bolaget självt som några dagar tidigare hade ansökt om rekonstruktion.

För att tingsrätten ska kunna bevilja ett företag rekonstruktion måste det finnas grundad anledning att anta att bolagets verksamhets livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Det här är en av sakerna tingsrätten bedömer när de prövar en ansökan om rekonstruktion och det kallas ”livskraftstestet”. När tingsrätten tar ställning till om ett bolag klarar livskraftstestet så bedömer de dels förutsättningarna att få tillstånd en lyckad rekonstruktion och dels möjligheten för bolaget att överleva efter det att rekonstruktionen är över. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att en rekonstruktion i det enskilda fallet har förutsättningar att lyckas för att tingsrätten ska bevilja ansökan och kraven är högt ställda.

Göteborgs tingsrätt har bedömt att SBP Nordiska AB har såväl avsikt som förmåga att fullfölja en rekonstruktion samt att bolaget kommer överleva och vara livskraftigt efter rekonstruktionen.

Varför ansökte SBP Nordiska AB om rekonstruktion? 
SBP Nordiska AB ansökte om rekonstruktion för att bolaget har tillfällig brist på likvida medel. En tillfällig brist på likvida medel innebär att bolaget på kort sikt inte kan betala alla fordringsägare. Bolaget, och Göteborgs tingsrätt, gör dock bedömningen att bristen på likvida medel är just tillfällig och att bolaget inom kort kommer ha tillräckligt med likvida medel för att löpande kunna betala alla fordringsägare.

Varför har SBP Nordiska AB drabbats av tillfällig brist på likvida medel? 
Under 2023 har SBP Nordiska AB fattat beslutet att röra oss bort från det som tidigare utgjorde huvuddelarna av vår verksamhet, crowdlending och lån från en fond som vi själva kontrollerat, och istället fokusera på att utveckla vårt samarbete med institutionella investerare. Plattformen kommer fortfarande finnas kvar i sin nuvarande form (plattformsinvesterare kommer fortfarande kunna logga in på plattformen och se sina befintliga investeringar och lånen som har förmedlats via plattformen kommer fortsätta löpa precis som innan) men vi har beslutat att inte lansera några nya investeringsmöjligheter. Vad gäller fonden så har större delen av de medel som finns i den lånats ut och är nu uppbundna i lån som ännu inte förfallit till betalning.

Vi har ett samarbete på plats med en stor institutionell investerare och vårt fokus ligger nu på att förmedla lån för deras räkning. Omställningen från att huvudsakligen förmedla lån via vår plattform och fond, till att förmedla lån för en institutionell investerare, har inneburit en tillfällig svacka vad gäller intäkter.

Betyder det här att bolaget kommer gå i konkurs? 
Nej. Om tingsrätten hade gjort bedömningen att SBP Nordiska AB var på väg att gå i konkurs hade vi inte klarat av det tidigare nämnda livskraftstestet och tingsrätten hade då varit tvingade att säga nej till vår ansökan om rekonstruktion.

Hur påverkar rekonstruktionen mina investeringar via plattformen? 
Investeringar som har gjorts via plattformen kommer inte påverkas på något sätt av rekonstruktionen. Vårt arbete som långivarombud i avtalen kommer fortlöpa som vanligt och avtalen mellan långivare och låntagare påverkas inte alls.

Hur påverkar nedläggningen av crowdlendingverksamheten mina plattformsinvesteringar? 
Investeringar som redan har gjorts via plattformen kommer inte påverkas på något sätt av att SBP Nordiska AB slutar lansera nya investeringsmöjligheter via densamma. Plattformen och dess funktioner kommer fortfarande finnas kvar, det kommer bara inte lanseras några nya projekt.

Hur påverkar rekonstruktionen låntagarna? 
Låntagarna kommer, precis som investerarna, inte påverkas alls av rekonstruktionen. De låntagare som tagit upp lån via plattformen har ingått ett avtal direkt med långivarna. Det avtalet påverkas på inget sätt av att SBP Nordiska AB genomgår en rekonstruktion.

Kommer mina återbetalningar och räntebetalningar påverkas av rekonstruktionen? 
En rekonstruktion påverkar inte någonting vad gäller återbetalningar och räntebetalningar i plattformslånen. Plattformen kommer fungera som vanligt. E-walleten på plattformen hanteras dessutom av den externa, internationella aktören MangoPay.

Vad händer med mina pengar i min e-wallet? 
Vare sig rekonstruktionen eller beslutet att inte lansera några nya projekt på plattformen kommer påverka investerares eller låntagares e-wallets. Alla som har en e-wallet kopplad till plattformen kommer ha fortsatt och oförändrad tillgång till den. E-walletsen ligger dessutom utanför SBP Nordiska AB. Till och med om SBP Nordiska AB skulle gå i konkurs (vilket vi som sagt inte räknar med att göra) så är pengar i e-walletsen trygga då de ligger hos den internationella aktören MangoPay.

Kan jag fortfarande göra insättningar och uttag på plattformen? 
Ja. Plattformen fungerar som vanligt, detta gäller även din e-wallet.

Teamet på SBP Nordic
support@sbpnordic.com

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.