arow-left Till bloggen

SBP Nordiska i konkurs – information till långivarna

Från: SBP Nordiska AB
Till: Alla som har investerat pengar via vår Plattform

SBP Nordiska AB (”Bolaget” eller ”SBP”) har den 27 september 2023 – på egen begäran – blivit försatt i konkurs av Göteborgs tingsrätt.

Bolagets helägda dotterbolag, SBP Nordic Services AB, har även det försatts i konkurs.

När Bolaget grundades för drygt fem år sedan bestod verksamheten uteslutande i crowdlending, via det som så småningom blev den Plattform som används i dag. Senare tillkom utlåning från en fond som kontrollerades av Bolaget. Sedan ett drygt år tillbaka har Bolaget även förmedlat lån för en amerikansk hedgefonds (”Hedgefonden”) räkning.

Crowdlending-verksamheten har under det senaste året stått för en allt mindre del av Bolagets intäkter eftersom investeringsviljan har sjunkit avsevärt.

Kort innan Bolaget försattes i konkurs försökte man rädda verksamheten genom en företagsrekonstruktion. Bolaget valde dock att avbryta rekonstruktionen efter en dryg vecka eftersom Hedgefonden då meddelade att de fattat ett internt beslut om att inte längre ställa ut några så kallade byggnadskreditiv (lån för att bygga på fastigheter), att de framgent bara kommer bevilja olika former av brygglån. Byggnadskreditiv har utgjort den huvudsakliga typen av lån som Bolaget har förmedlat och när möjligheten att förmedla sådana lån försvann tvingades Bolagets ledning konstatera att det tyvärr inte längre fanns några ekonomiska förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet.

Att SBP har försatts i konkurs innebär att Bolagets verksamhet kommer avvecklas och att Bolaget därmed inom kort inte kommer kunna fortsätta agera som långivarombud eller bistå långivarna på något sätt. Efter konkursbeslutet har det fokuserats på att hitta lösningar som medför att plattformslångivarna även fortsättningsvis skall kunna ha kontakter med långivarna genom en mellanhand. Alla som har investerat via Plattformen kommer få ytterligare information inom kort.

Den information som kan ges i dagsläget är att i alla plattformslån har långivaren ett avtal direkt med låntagaren och det avtalets giltighet påverkas inte av att SBP har försatts i konkurs. Låntagarnas skyldighet att betala ränta, amortera och slutligen återbetala lånen i enlighet med avtalen kvarstår.

Det ni som investerare kan göra i väntan på ytterligare information är att kontrollera att ni har tillgång till era låneavtal. Samtliga avtal har mailats till varje investerare i samband med att avtalen ingicks (via tjänsterna RightSignature, GetAccept eller via mail från SBP), i de fall där lånen ingåtts genom nya plattformen (efter juni 2021) kan man även logga in på plattformen och ladda ner era låneavtal därifrån. Det gör man genom att gå in på ”översikt” och sen till ”dokument” i vänstra kanten. Plattformen kommer eventuellt stängas ned inom kort, så vi råder alla som inte redan har sina avtal sparade att ladda ner dem snarast.

Vad gäller de avtal som idag inte ligger inne på plattformen jobbar SBP just nu för att hitta en lösning. Vi återkommer löpande med information om detta och övriga delar i och med konkurserna.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.