arow-left Till bloggen
rsz_namnlos_design_16

Så stora boendeutgifter hade vi i Sverige 2020

Statistik släpptes nyss över hur mycket man i Sverige betalade för sitt boende under 2020, datan är sammanställd av statliga myndigheten SCB. Dyrast boendeutgifter hade de hushållen med barn, men det kan även skilja beroende på boendeform och läge på bostaden.

Medianutgiften i Sverige per hushåll var år 2020 cirka 75 000 kronor, alltså drygt 6 000 kronor per månad. Utgifterna skiljde under året, bland annat beroende på vilken boendeform hushållet hade.

Vilka och hur många som bor i hushållet avgör
Skillnaden mellan ensamstående utan barn och sammanboende med barn var störst, men utgiften per person var trots det lägre för sammanboende med barn. Ensamstående utan barn hade utgifter för boende på drygt 63 000 kronor och sammanboende med barn 111 000 kronor per år. Se nedan graf, från SCB.

Graf från SCB. Till SCB (länk)

Boendeform spelar roll
Den vanligaste boendeformen är hus som ägs av de boende (så kallade småhus), följt av hyresrätt och med bostadsrätt på en tredjeplats, detta enligt data Ekonomifakta. Dock är antalet hushåll inte fördelat enligt den ordningen i och med att det generellt sett bor fler personer i småhus-hushåll.

Olika typer av utgifter för olika typer av boendeformer
Beroende på vilken boendeform man bor i har man olika utgifter. Inte bara olika nivå på totala utgifter, utan också olika typer av utgifter. Hyresrätten kan ses som den minst komplicerade och kanske mest förutsägbara. Utöver hyran räknas egna mindre utgifter för underhåll och reparation in. För den som äger sitt eget boende däremot kan utgifterna för lån utgöra största del av utgifterna för boendet. Både ränta på lån och amortering av lån räknas in här. Ägare av småhus är också ofta känsliga för förändringar i pris av så kallade driftsutgifter. Hit räknas uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning och andra utgifter som oftast i hyresrätten och till viss del även bostadsrätten bakas in i annat och inte heller är en lika stor del av utgiften för boendet.

Förstå vilka utgifter du har, förstå vilka risker du tar
Boendesituationen man sitter i gör att man är exponerad mot olika typer av utgifter. Kanske vill man inte vara exponerad mot globala energimarknaden och borrar sin egen bergvärme eller så vill man inte vara exponerad mot ränterisk i sin privatekonomi och bor i en hyresrätt. Oavsett hur man gör och varför är det viktigt att förstå vad som påverkar utgifterna man har. Detsamma gäller på andra sidan, sitt sparande. Här är det viktigt att förstå vilka risker man tar och vad som påverkar det sparande man har och därför också de underliggande investeringarna. På SBP Nordic publiceras investeringserbjudanden där mycket detaljerad information ges om varje erbjudande, där du ges chansen att själv värdera risker mot möjligheter. Logga in på plattformen nu och ta makten över ditt sparande.

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.