arow-left Till bloggen
Så skiljer storstädernas lägenhetsexpansion

Så skiljer storstädernas lägenhetsexpansion

Statliga statistiska centralbyrån släppte nyss statistik för första halvåret 2021. Här går att utläsa att hela 34 300 lägenheter började byggas i Sverige. Är det mycket? I relation till bostadsbristen och befolkningsökningen är det kanske inte det, men det är i vilket fall en ökning med 25 procent jämfört med samma period förra året. De två kategorierna lägenheter i småhus, i dagligt tal kallat villor, och lägenheter i flerbostadshus ökade lika mycket procentuellt. 6800 av de påbörjade lägenheterna var i småhus, dock är den långsiktiga trenden här någorlunda konstant.

Det är inte bara var lägenheterna finns som är intressant att titta på, också hur de hanteras efter färdigställande. 59 procent av lägenheterna är hyresrätter.

Graf SCB lägenheter h1

Graf från SCB.

Grafen visar att det på några års sikt har varit lägenheter i flerbostadshus som bidragit till lägenhetstillskotten i Sverige. Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande minst tre lägenheter.

Att bostadsbristen är påtaglig i Sverige kan man få bevis på från flera olika håll. Kanske inte minst om man själv är på jakt efter bostad, särskilt i storstäderna. Det är naturligt att flest lägenheter därför byggs i storstäderna, men inte alltid i relation till dess behov och befintlig storlek. Exempel på det är hur det i det som räkans som Stor-Göteborg byggs knappt 5000 lägenheter jämfört med i Stockholm och Malmö där samma siffra är drygt 7 000, respektive knappt 2 000.

Att analysera bostadsläget i regioner kan kräva ytterligare djupdykning och är inte alltid så lätt som att titta på ett enskilt halvår. Lägg till att det kan finnas olika tolerans för att pendla, där stockholmaren generellt tolererar längre pendlingsavstånd i vardagen och därmed får ett större accepterat område att bosätta sig i för att ändå i huvudsak verka i Stockholm.

På SBP Nordics plattform kan du exponera ditt sparande mot fastighetsprojekt i attraktiva områden. För att få en bild av läget och förutsättningarna i projektet är det viktigt att läsa på om materialet som ges i anslutning till investeringserbjudandet, men möjligheterna att ta reda på mer om området eller projektet i övrigt är ofta nära obegränsade.

 

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.