arow-left Till bloggen

Så mycket rekordsparar svenska hushållen

Ny statistik för hushållens sparande är släppt, denna gång för det tredje kvartalet 2021. Generellt sker mer sparande i svenska hushåll under den första halvan av året, jämfört med den senare halvan. Dock skiljer sig det tredje kvartalet i år tydligt, sparandet i hushållen är stort.

I statistik, särskilt i relation till ekonomi, kan man ofta få känslan av att dränkas av avancerade begrepp som ofta också låter snarlika. Utifrån färsk svensk statistik över det tredje kvartalet kan man dock snabbt se lite intressanta delar. Statistiken kommer från Statistiska centralbyrån.

Nysparande i de svenska hushållen översteg de nya skulderna, sparande ökade med 202 miljarder kronor och skulderna ökade med 77 miljarder kronor. Skillnaden kallar man finansiellt sparande, det slog rekord. Det har varit högt hela 2021, men faktum är att det finansiella sparandet inte varit såhär högt under ett kvartal sedan år 1996. Dock är rekordet till viss del hjälpt av så kallade skatteperiodiseringar. Jämför man med samma kvartal under pandemiåret 2020 ser man en stor förändring, då låg samma siffra på knappt 40 miljarder.

Rekord på bankkonton
Rekordnivåer är var det även i sparandet på svenska bankkonton, 42 miljarder kronor. Detta trots att vi under en tid varit inne i en period där bankkonton genererar noll eller nära noll i ränta på pengarna. Däremot var 2020 ett år då sparandet på bankkonto var ännu högre.

Svenskar sålde aktier
För första gången på ett drygt sålde svenskarna aktier mer än de köpte, detsamma gäller för både aktie- och räntefonder. Svenska hushållen nettosålde aktier på börsen för hela 20 miljarder kronor, det är den största nettoförsäljningen sedan mätningen började år 1996.

Ökade skulder i hushållen
Även om sparandet var rekordhögt har också den så kallade nettoupplåningen för kvartalet ökat till 80 miljarder kronor. En delförklaring till det är troligen bankernas tillfälliga lättnader vad gäller amorteringskrav på bolån.

Olika sparande
Sparande mäts i olika former och trenderna ser olika ut, utvecklingen i de olika formerna ser olika ut och det gör också möjligheterna, men också riskerna. Därför redovisas de olika typerna särskilt, för att de är så pass olika. Att ha ett diversifierat sparande och exponering mot olika typer av tillgångar är ofta något som rekommenderas. Det är också återkommande att man rekommenderas hålla sig informerad om vad det är man investerar i. Det är därför investeringsmöjligheterna på SBP Nordic erbjuder fördjupad information och möjlighet att sätta sig in i varje projekt som söker finansiering via crowdlending-nätverket.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.