arow-left Till bloggen

Så mycket mark finns kvar att bygga på i Sverige

I Sverige håller vi officiella data och statistik över flera olika intressanta områden. Några är mer omtalade än andra. Nu tittar vi närmre på en av aspekterna som man kanske inte känner till sedan tidigare, men ändå är en viktig del för att få en förståelse för marknaden. Mellan åren 2015 och 2022 ökade den andel av mark i Sverige som är bebyggd eller anlagd. Hur ser Sveriges mark ut som helhet?

Sverige är ett stort land där det mesta består av skog och olika typer av obebyggd natur. Endast 3,1 procent av Sveriges yta är vad man definierar som bebyggd eller anlagd. Inom denna kategori är nära 40 procent sådant som definieras som mark som hör till transportinfrastruktur. Det innebär förenklat alla bilvägar och järnvägar i landet.

Mark med bostäder är 36 procent av denna andel, vilket betyder att endast 1,1 procent av Sveriges yta är klassificerad som mark med bostäder. Kategorin bebyggd mark har under fem år fram till 2020 ökat med 2 procent, men som vi nyss kom fram till är den totala ytan som används till bostäder i relation till Sveriges yta väldigt lite. Ökningen av bebyggd mark kan ses som påtagligt, men den var ännu större femårsperioden innan.

Det kan vara intressant att tänka på detta när vi talar bostadsbrist i Sverige. I vissa länder kan det handla om att stor del av landet är bebyggd, men det är inte den trånga sektorn i Sverige. Såklart skiljer det väldigt mycket mellan norr och söder samt storstadsregion eller inte.

När du investerar relaterat till fastigheter är det, som i alla investeringar viktigt att hålla sig uppdaterad. En aspekt är sällan den enda, man bör hålla koll på flera parametrar samtidigt

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.