arow-left Till bloggen
Villa nara

Så mycket har svenska hus ökat i värde senaste året

Som ett resultat av pandemin och dess efterföljande åtgärder för att bromsa negativa samhällseffekter har massiva stödpaket lanserats i alla större ekonomier, i olika former och omfattning. Stöden är inte tillbakadragna och än mindre är resultaten helt klarlagda, men vad vi kan se är att villaägare det senaste året varit stora vinnare. Detta är något de flesta kanske inte tänker på. Ny nationell villa-statistik talar sitt tydliga språk. Beror det på nationella pandemiåtgärder eller ligger annat bakom?

Statliga myndigheten Statistiska Centralbyrån, SCB, är den världsunika myndigheten som för statistik och hanterar data inom rekordmånga områden. I veckan släpptes de senaste siffrorna för småhus, det man i dagligt tal känner igen som villor och radhus. Statistiken är slående, inte bara för de som äger en villa idag, den är slående också för den med husdrömmar och den som bara ser det utifrån ett samhällsperspektiv.

På nationell nivå steg villapriserna under det tredje kvartalet med 5 procent, detta jämfört med kvartalet innan. Jämför man däremot med samma kvartal året innan, alltså tredje kvartalet 2020, har villapriserna stigit hela 20 procent. Detta avser permanenta boenden i villa, par-, rad- eller kedjehus.

3,9 miljoner kostar en genomsnittlig villa i Sverige, men spannet är stort och som väntat är priserna högst i storstadsregionerna. Där toppar Storstockholm med 7,2 miljoner kronor.

Priserna på fritidshus har stigit nästan lika mycket, med 19 procent. 2,4 miljoner kostar nu en genomsnittlig fritidsbostad i Sverige.

Exakt vad prisökningarna beror på går inte att säga, men många är överens om att några faktorer bör spela en stor roll. Några av de faktorer man tror har stor betydelse är befolkningsökning, ökat intresse för att bo i småhus och att nybyggnation ligger efter i relation till efterfrågan.

Röster inom politiken hörs alltmer inom detta område. Det ses som ett problem att tröskeln för att komma in på bostadsmarknaden höjs och att tillgången på småhus bör förbättras. Mer byggnation är en väg, med olika lösningar. Än är inte sista ordet sagt och man kommer troligen kunna följa utvecklingen både i och utanför politiken.

I sitt sparande och planering av sin privatekonomi är det många som har sitt boende som sin absolut största ekonomiska exponering. Det är inte rätt eller fel, bara man vet om det och förstår vad det betyder. Det kanske är extra viktigt om man ska eller nyligen har gjort någon förändring, flytt eller köp för första gången. På samma sätt är det viktigt i alla typer av investeringar att veta vad du gör och exponerar dig mot. Det kan göra att du känner dig tryggare i dina val och tryggare i förändringar som sker. Den som gör investeringar via SBP Nordics plattform får alltid information om lånet och projektet. Gör alltid din egen analys och bedömning, i alla investeringar.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.