arow-left Till bloggen

Så kan spritt sparande hjälpa dig

Att black friday numera ofta förknippas med rea i stor skala och möjlighet att göra klipp i närapå alla butiker är ett faktum, men detta år blev dagen också förknippad med oro på börsen. Börserna i Sverige, USA och världen över reagerade starkt negativt. Anledningen sägs vara corona-relaterade; nya restriktioner i världen, ökade smittotal och nya varianter av viruset i samhället. Hur ska man säkert kunna veta varför börsen rör sig som den gör, och om den reagerar i proportion till det som hänt? Hur skiljer sig detta från att till exempel investera i säkerställda lån via SBP Nordics plattform?

Vad är rimligt i en börsrörelse?

När det svänger på börsen kan det vara svårt att känna sig oberörd om man investerar i börsnoterade aktier. Kanske är det särskilt svårt att hålla känslorna borta när det går ner, som det alltså gjorde på årets black friday. Om det är en “rimlig” eller “rätt” nedgång eller inte kan ingen någonsin helt veta. Inte heller exakta anledningar till desamma.

Inte alla ägg i samma korg

Ett ständigt råd vad gäller sparande och investeringar är att sprida sina investeringar. På det sättet är investeringarna exponerade mot olika risker, möjligheter och de allra största svängningarna i det totala ska på det sättet kunna dämpas. Ingenting är en exakt vetenskap, och känner man sig minsta lilla tveksam eller inte förstår något är det viktigt att man tar professionell hjälp innan man agerar.

Spridning både inom och mellan tillgångsslag

Spridning inom sparande och investeringar kan gälla såväl inom börsen som mellan tillgångsslag. Det är i alla lägen viktigt att hålla koll på vad som skiljer de olika tillgångar man har. Förståelse gör att man kan känna sig tryggare i sina val.

Säkerställda lån till fastighetsprojekt är ett alternativ

Att investera i säkerställda lån till fastighetsprojekt av olika typer via till exempel SBP Nordics plattform är ett av flera sätt att investera utanför börsen. Om man jämför med svängningarna på börsen som helhet, där händelser in enskilda bolag inte ger svar på rörelserna i dess aktiekurser skulle dessa säkerställda lån kunna ge svar på ett annat sätt. Investerar du i säkerställda lån på SBP Nordics plattform får du alltid djup information av det enskilda caset. Du får möjlighet att på riktigt få inblick i det enskilda erbjudandet på ett sätt som ofta inte erbjuds på samma sätt på börsen. Att investera i lån via SBP Nordic erbjuder exponering i ditt sparande, som inte är direkt korrelerat till svängningarna på börsen. Tycker man att det inte är tillräcklig information eller att man inte förstår ska man såklart avstå.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.