arow-left Till bloggen
man-pa-klippa

Så höga är rekordnivåerna för bostadsrätter

Färsk statistik om marknaden för bostadsrätter i Sverige är släppt och vittnar om rekord på flera håll. Aldrig har det sålts så många bostadsrätter för så stora summor som under 2020, det har heller aldrig sålts fler bostadsrätter. De två parametrarna hänger naturligtvis ihop, men även det genomsnittliga försäljningspriset noterade rekordnivåer.

Statliga Statistiska Centralbyrån, SCB, släppte nyss färska siffror för bostadsrättsmarknaden gällande år 2020. När den globala pandemin blossade upp i världen trodde många att flera delar av samhället i princip skulle stanna av, men bostadsrättsmarknaden blev hetare än någonsin och var på rekordnivåer vid årets slut.

I Sverige såldes det bostadsrätter för nära 222 miljarder konor, fördelat på 115 705 bostäder. Detta ger ett medelpris som för första gången överstiger 2,5 miljoner kronor. Flest och störst transaktioner skedde i storstadsregionerna, där Storstockholm stod för nära 60 procent av totala värdet. Skillnader i priser skiljer alltså mycket kraftigt mellan regioner, där toppade Stockholm och Västernorrland låg i botten.

Enligt branschägda Svensk Mäklarstatistik steg priserna på bostadsrätter under 2020 med hela 7 %, visserligen en bra bit efter villornas kraftiga ökning med 14 %.

Sammantaget räknar vi med att bostadspriserna i år ökar med 12 procent från årets början. För kommersiella fastigheter är bilden av fastighetsvärden, liksom på aktiemarknaden, splittrad.

Det skriver Handelsbanken i sin rapport ”Fastighetsrapporten – insikter & utsikter” efter att nära ett halvår av 2021 passerat. Bedömningen bygger på att ökningen kommer mattas av efter sommaren, men att det ligger stor osäkerhet i det i och med att beteenden i grunden förändrats i samhället under senaste året. Industrifastigheter bedöms ha fortsatt hög efterfrågan, detsamma gäller detaljhandelslokalers fortsatta impopularitet. Enligt rapporten är byggbolagens förväntningar goda och pekar på en stabil utveckling i framtiden.

 

Hur skulle en vändning i marknaden påverka byggprojekt?

Om marknaden för bostäder, i detta fall bostadsrätter, skulle bli osäkrare skulle det troligen få konsekvenser. En fråga är vilka konsekvenser det skulle kunna få för byggprojekt. Ett exempel på agerande som tolkades som ett svar på osäkerhet på marknaden var 2017 när Wallenstam i en pågående byggprocess valde att ändra konceptet från att sälja som bostadsrätter, till att hyra ut samma lägenheter som hyresbostäder. Flera aktörer följde efter och ingen ville säga att marknadsoro var anledningen, men det blev den allmänna sanningen. I byggprojekt ska kalkylen hänga ihop, och om förutsättningar ändras kan den ofta ändras.

Investeringar i sitt boende, fonder, aktier eller övriga investeringar är förenade med risk. Därför är det viktigt att du alltid tar in den information som du behöver för att göra din egen bedömning. På det sättet kommer du också känna dig säkrare i dina val och tryggare om några förutsättningar skulle komma att förändras. Projekten som publiceras på SBP Nordic förser dig som potentiell investerare med djup information och dessutom publiceras löpande uppdateringar allteftersom projektet fortgår.

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.