arow-left Till bloggen

Så funkar den slopade räntan på uppskov vid bostadsförsäljning

Har du, eller någon du känner nyligen sålt bostad? Har du kanske kommit upp tillräckligt i åldern så att det är dags att byta ner sig i storlek eller har du nyligen fått en tjänst i utlandet? Du kanske helt enkelt har hittat din drömhyresrätt och därmed valt att sälja din bostadsrätt? Detta blogginlägg är skrivet för dig. Enligt regeringens budgetproposition för 2021 avskaffades nämligen den så kallade uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning. Förändringen beräknas enligt Finansdepartementet minska skatteintäkterna med 1,72 miljarder årligen.

Regeringens överenskommelse gjorde det möjligt

Regeringsförslaget som gått igenom bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det syftar till att främja nyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet genom att minska inlåsningseffekterna och således öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att människor ska kunna flytta dit jobben finns. Rent praktiskt innebär regeländringen att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta någonting att skjuta på vinstbeskattningen. Även du som sålt din bostad under åren 2015-2020 utan att begära uppskov kan dra nytta av denna regeländring genom att göra det i efterhand. På så vis får du tillbaka den skatt du redan betalt in.

Skatteverkets e-tjänst hjälper dig

Den slopade räntan gäller endast permanentbostäder. För dig som redan har sålt och betalt vinstskatt för en sådan finns det sedan december 2020 en e-tjänst hos Skatteverket, där du i efterhand kan ansöka om uppskov genom att begära omprövning. Det går att begära omprövning sex år tillbaka i tiden. I e-tjänsten finns det mesta dessutom redan förifyllt. Efter viss komplettering av uppgifterna kan du se vad ett uppskov innebär rent ekonomiskt, varefter du kan besluta om det är någonting som kan vara aktuellt för just dig.

Så funkar det

Enligt inkomstskattelagen framgår att den som sålt sin permanentbostad och har ett uppskovsbelopp ska ta upp en särskild schablonintäkt i inkomstslaget kapital på 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek. Skattebelastningen av denna schablonintäkt är vad som i praktiken är räntan för uppskovet. Denna ränta är per idag cirka 0,5 % och är vad som slopas framöver. Skulle du vilja få tillbaka redan inbetald skatt måste du således betala denna ränta retroaktivt för de åren som passerat sedan skatten betalades.

Räntefritt lån från staten

Du får alltså ett räntefritt lån av staten mot att du betalar uppskovsränta för åren som gått sedan försäljning. Du får ju såklart också leva med en latent skatteskuld att betala någon gång i framtiden. Du måste således besluta själv, med e-tjänsten som hjälpverktyg, om denna förändring kan gynna dig. Generellt avråds såklart lån för konsumtion, men då Riksbankens inflationsmål är satt till cirka 2 % så innebär det räntefria lånet en stor så kallad nettonuvinst i reala termer. Därmed kan detta vara ett bra sätt att frigöra kapital om du exempelvis vill köpa sommarhus eller fjällstuga, hjälpa barnen med ett bostadsköp eller bygga en relativt stabil portfölj som ska avkasta pengar över en längre tid. Om du exempelvis sålt villan för att köpa en mindre (billigare) lägenhet, kan du begära tillbaka den inbetalda skatten på mellanskillnaden för att amortera på lånet för lägenheten. På så vis amorterar du ditt bolån, som kostar pengar, med ett räntefritt lån från staten. Observera dock att du måste betala den retroaktiva räntan om du redan sålt din bostad de senaste sex åren. Du måste i ett sådant fall väga minskningen av banklånet och dess kostnad, mot den retroaktiva räntan för de år dina skattemedel varit inbetalda.

Bli inspirerad, men undersök mer och ta hjälp

Denna blogg är en sammanfattning och ska ses just som en sammanfattning och introduktion till gällande skatteläge och möjligheter. Detta ska inte ses som en instruktion eller facit till hur och vad du kan eller ska göra, utan snarare inspiration till vilka områden det kan vara värt att kolla närmre på när man ska planera sin privatekonomi och få reda på vilka möjligheter som finns.

Vi talar inte om hur man ska planera sin privatekonomi, men tillhandahåller investeringsmöjligheter många upptäckt och är nöjda med. Vi råder alltid att ta kontakt med professionell rådgivare när du planerar din ekonomi, om du är minsta osäker. Dessutom finns Skatteverkets skatteupplysning tillgänglig året runt, kostnadsfritt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.