arow-left Till bloggen
albert-einstein-1933340_1920

Ränta – hur påverkar det mig?

”Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it… he who doesn’t… pays it.” – Albert Einstein

Ränta kan vara ett klurigt begrepp för en del. Det finns nämligen många olika slags räntor och dessa kan ha olika betydelse.
Beroende på perspektiv kan ränta ses som kompensationen du får för den tid och risk du tar när du till exempel lånar ut pengar. Eller ur låntagarens perspektiv; priset för att få låna pengar. Ränta kan också ses som alternativkostnaden för att hålla kontanter, det vill säga intäkten du går miste om när du istället kunde ha investerat pengarna.
Att investera via SBP Nordic ger dig ränta på investerade medel. Du kan läsa mer om det längre fram, men först reder vi ut begreppen för några räntor.

Den kanske viktigaste räntan är centralbankens styrränta– i Sverige Riksbankens reporänta – eftersom den påverkar andra räntor i Sverige. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera pengar till i Riksbanken.
Väljer Riksbanken exempelvis att höja reporäntan blir det dyrare för bankerna att låna pengar, vilket i sin tur kräver att bankerna själva höjer sina egna utlåningsräntor. Det får, för att ta ett exempel, ditt bolån med rörlig ränta att bli dyrare. Något som däremot påverkas positivt är räntan du får för att placera pengar på bankernas sparkonto, det vill säga pengar som du lånar ut till banken. Dyrare lån och högre sparränta leder till färre investeringar och lägre konsumtion – man väljer alltså hellre att spara.
Sänker Riksbanken istället reporäntan blir det billigare att låna pengar och mindre gynnsamt att spara på sparkonto. Därför ökar utlåningen och konsumtionen.

Det är även viktigt att kunna skilja på nominell ränta och realränta. Den nominella räntanär den grundläggande räntan du får betalt för en investering, vilket är den ränta som anges när du får en investeringsmöjlighet med fast ränta. Realräntandäremot är den ränta du får om inflationen räknas bort från den nominella årsräntan. Det vill säga vad du faktiskt får betalt i ränta för din investering, förändringen i penningvärdet inräknat. Är till exempel inflationen högre än årsräntan blir realräntan negativ.

Ränta på ränta (compound interest) – vad är det egentligen?

När du investerar pengar i ett ränteinstrument utgår en ränta. Du kommer alltså att ha mer pengar vid löptidens slut än beloppet du investerade. Återinvesterar du sedan det nya beloppet får du året därpå inte bara ränta på grundbeloppet, utan på det nya högre beloppet.
Ponera att du vill investera 100 000 SEK. Hos SBP Nordic arbetar vi med investeringar med en årlig ränta mellan 8–16 %. Låt oss använda 12 % i detta exemplet. Efter ett år har ditt investerade kapital vuxit till 112 000 SEK (100 000 SEK + 12 % ränta). Återinvesterar du nu hela det nya beloppet om 112 000 SEK växer ditt kapital till 125 440 SEK (112 000 + 12 % ränta). På lite längre sikt får det stora effekter. Skulle du årligen återinvestera beloppet inklusive räntan (förutsatt att räntan fortsatt är 12 %) har det efter 30 år vuxit till nästan 3 000 000 SEK (100 000 SEK * 12 % ränta ^ 30 år). Och detta utan att du årligen sparar ytterligare pengar, utan helt enkelt låter dina initiala 100 000 SEK växa.
Väljer du däremot att inte återinvestera räntan, utan låter investeringsbeloppet vara 100 000 SEK varje år uppgår ditt investerade belopp plus total utbetald ränta till 460 000 SEK (100 000 SEK + 12 % ränta * 30 år).
Som du ser är det oerhört gynnsamt att låta återinvestera räntan, då beloppet efter ett tag växer sig väldigt stort.

 

Räntan i projekt hos SBP Nordic

I projekten på vår plattform erbjuds du en fast årsränta – det vill säga en förutbestämd avkastning på din investering. Räntan benämns som årsränta, alltså räntan du berättigas årligen under projektets löptid. Är årsräntan exempelvis 13 % och löptiden 24 månader får du en total ränta på 26 % (2 år * 13 % ränta). Är räntan densamma men löptiden istället 6 månader får du en total ränta på 6,5 % (0,5 år * 13 % ränta).
Eftersom du redan innan investeringen vet den fasta räntan och löptiden kan du beräkna vilken avkastning du kommer att få – i absoluta termer – genom att multiplicera investeringsbeloppet med lånets ränta och löptid.

Hos SBP Nordic betalar du heller inga avgifter för din investering, så räntan du erbjuds blir den faktiska du får utbetald när projektet är slutfört.

Återinvesterar du dessutom investeringsbeloppet inklusive den intjänade räntan i nya projekt gynnas du av ränta på ränta-effekten, eller som Albert Einstein uttryckte det; världens åttonde underverk!

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.