arow-left Till bloggen

Rådande bostadsmarknadssituation i Göteborgsområdet

Den genomsnittliga väntetiden för ett förstahandskontrakt i Göteborg har ökat med 34 % på bara 3 år. Tiden fördubblades även mellan 2013 och 2018.

Är du i behov av lägenhet? Då kan du behöva vänta i 2 148 dagar. I alla fall om man ska se till vad den genomsnittliga kötiden för att få ett hyreskontrakt i Göteborg via boplats – Göteborg Stads bostadsförmedling. Vid årsskiftet stod hela 247 400 personer i bostadskö hos boplats i Göteborg och som längst väntade en person i 5 465 dagar, alltså i nästan 15 år, på att få en bostad. Kötiden har ökat kraftigt de senaste åren. Bara för 3 år sedan, år 2016, låg den genomsnittliga tiden för att få ett kontrakt i Göteborg på 1 602 dagar. Den genomsnittliga väntetiden har alltså ökat med 34 % på bara 3 år. Tiden fördubblades även mellan 2013 och 2018.

Det är också första gången på flera år som antalet som fått vänta i 8–10 år är större än de som väntat i 2–4 år.
Problemen med att få tag i en bostad drabbar främst de yngre som vill flytta hemifrån. Hela 27 % av unga vuxna i Göteborg i åldern 20 till 27 år bor fortfarande hemma, och 92 % av dessa trots att de vill flytta hemifrån. Det rör sig alltså om ungefär 28 000 personer i åldern 20 till 27 som ofrivilligt bor kvar hemma, bara i Göteborg. Av de unga vuxna som faktiskt flyttat hemifrån uppger 16 % av dem att deras boende är tidsbegränsat. Hur påverkar bostadsbristen samhället? Att kunna få tag i en bostad underlättar för en när man vill kunna skaffa utbildning, jobb och familj. Därför får bostadsbristen och unga vuxna som bor hemma allt längre konsekvenser inte bara för själva individen, utan även för samhället i stort och Sveriges ekonomi.

Arbetsmarknaden påverkas kraftigt utav den dysfunktionella bostadsmarknaden. Många företag vittnar om svårigheter med att rekrytera personer i och med problemet att få tag i bostad. Kompetenser tvingas tacka nej till arbetsmöjligheter när de inte får tag i bostad i staden där rekryteringen sker. Det innebär att näringslivets geografiska rörlighet minskar och företags rekryteringsmöjligheter hämmas. Rätt kompetens kommer inte till användning på de ställen där den behövs och hela regionens ekonomiska tillväxt kan därför påverkas. Även studenter tvingas tacka nej och hoppa av sina drömutbildningar och flytta hem igen, då de inte lyckats ordna bostad. Många ungas val av utbildning påverkas därför av var i landet de är uppvuxna.

Bostäder i Storgöteborg

Under 2019 steg priserna på bostadsrätter och villor i Göteborg i genomsnitt med 5 %. Priserna i områdena kring storstäder ökade mellan 4 och 7 %. Trots en dipp i bostadspriserna under 2018 har marknaden vänt under 2019 och klättrar återigen mot rekordnivåer. Grafen ovan visar prisutvecklingen i Göteborg sedan 90-talet. Att bostadspriserna stigit så kraftigt de senaste åren är till stor del en följd av år av låga räntor och långa bostadsköer. Detta har i sin tur inneburit att folk väljer att bosätta sig i områdena kring storstaden, och därför har efterfrågan ökat även där. Men även där råder obalans. Samtliga 13 kommuner i Storgöteborg uppger att ett underskott av bostäder finns både i kommunen och centralorten, samt bedömer att obalansen kommer att kvarstå minst de närmaste 3 åren.

För att möta den ökande efterfrågan på bostäder behöver bostadsbyggandet fortsätta, men inte bara i stadens kärna där priserna för många är för höga. I och med att fler söker sig till de kringliggande områdena behöver det byggas ytterligare bostäder i varierande storlekar även i dessa områden.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.