arow-left Till bloggen
stock-1863880_1920

Marknad och ränteläge

Coronapandemin som tog fart strax efter att vi lämnat fem historiska år av minusränta har fått världens riks- och centralbanker att göra allt i sin makt för att minska dess ekonomiska konsekvenser.

Med dessa stimulanser är det svårt att se en räntehöjning i närtid och Riksbanken skrev, vid sitt senaste räntebesked, att räntan väntas vara kvar på noll de närmaste åren. Inflationstakten i augusti 2020 var 0,7% och de bästa sparräntorna med insättningsgaranti ligger på knappt en procent, vilket efter skatt innebär att de inte ger någon avkastning alls i reala termer.

Riksbankens inflationsmål ligger på två procent och lågräntemiljön gör att vi svenskar aktivt letar andra placeringsmöjligheter.

Inte bara för att få avkastning på vårt kapital, utan också för att det inte ska förlora sitt reala värde. Vi är inte ensamma om detta. Majoriteten av de utvecklade länderna befinner sig i en liknande situation. Styrräntan i eurozonen är också noll procent, USA:s och Englands styrräntor ligger strax över nollstrecket och både Schweiz och Japan har minusränta.

Lågräntemiljön har inneburit ett väldigt inflöde av kapital till aktiemarknaden, något som förstärks av ökad digitalisering och minskade transaktionskostnader.

Enligt Euroclear steg andelen svenska privatpersoner som äger aktier i förhållande till folkmängden i Sverige från 18 till 18,3 procent under 2019. Detta innebär att nästan var femte svensk äger aktier. Exkluderar man det obligatoriska pensionssparandet så sparar dessutom nästan åtta av tio svenskar i olika fonder, där storbankernas allemans-/Sverigefonder är de absolut vanligaste.

De flesta aktieintresserade känner till P/E-talet, ett nyckeltal som används för att mäta börsens, eller ett enskilt bolags, värdering. ”P/E” står för ”Price/Earnings” och beskriver alltså relationen mellan börsvärdet och bolagens vinster, eller hur många årsvinster ett bolag är värderat till. Ett högt P/E-tal innebär att bolaget är dyrt och att marknadens förväntningar på bolagens framtida vinster är höga. Något som också påverkar P/E-talet är det aktuella ränteläget. Då räntan är låg och alternativen till börsen minskar, blir den automatiska följden att P/E-talen går upp, ceteris paribus. Detta eftersom de investerare som inte vill ta allt för mycket risk alltså ändå, i allt högre utsträckning, väljer att placera sitt kapital på aktiemarknaden. Ofta i stabila utdelningsbolag.

En hög direktavkastning innebär ofta låg tillväxt (G) eftersom man väljer att dela ut pengar till aktieägarna istället för att återinvestera i till exempel ny teknik eller nya produkter. Ett bolag som istället väljer att investera mer i den egna verksamheten har större möjlighet att ge avkastning i form av höjd aktiekurs. Ett bolag behöver alltså växa för att ge mer än bara direktavkastningen. En del mogna bolag, däribland Telia, handlas numera nästan som obligationer. Detta för att de delar ut en så hög andel av sin vinst att man som ägare snarare tänker ”nu är det rea på Telia” när kursen är låg än hoppas på att kursen ska gå upp. Ser man på deras kursutveckling så ser graferna snarare ut som vågor på ett hav än den typiska uppförsbacken som är karakteristisk för tillväxtbolag utan, eller med låg, utdelning. Den låga räntan gör så att utdelningen blir ”dyrare”, vilket alltså innebär att den procentuella direktavkastningen blir lägre. Detta på grund av de ökande P/E-talen.

Enligt finansiell teori så speglar bolagens värde (läs aktiekurs), marknadens samlade uppfattning om bolagets förmåga att generera intäkter. Vidare så har marknaden alltid rätt, givet all befintlig information. Detta innebär att en akties pris vid varje enskilt tillfälle speglar samtliga framtida intäkter diskonterade till dagens datum. En krona idag är alltså värd mer än en krona om ett år, som är mer värd än en krona om två år och så vidare. Den låga räntan gör så att diskonteringstakten minskar, vilket ökar den potentiella fallhöjden för de bolag som underpresterar.

Stockholmsbörsens medelavkastning inklusive utdelning (CAGR) under perioden 1870 – 2019 var 9,24%, vilket är väldigt bra globalt sett.

Det är faktiskt den bästa medelavkastningen i världen. Detta mycket tack vare att Sverige har ansetts, och anses fortfarande, vara ett stabilt och transparent land, med väl fungerande institutioner och låg korruption. De senaste åren har dock Sveriges och många andra europeiska börser sackat efter i utvecklingen.

Ett vanligt talesätt är att börsen alltid går upp på sikt. Under samma period (1870 – 2019) så slutade 76% av börsåren på plus. Standardavvikelsen under samma period var dock 19,8% och om man rent statistiskt ser till historisk utveckling (vilket aldrig är ett bevis för framtida utveckling) så är det enda man kan säga med 95% sannolikhet att börsens utfall borde landa på mellan -28,6% och 50,5% per år. Det sämsta börsåret (2008) hade en utveckling på -39% och det krävs många medelavkastningar för att vara tillbaka på noll om man har oturen att börja investera ett sånt år.

Vad säger då dessa siffror?

Ju längre sparhorisont du har, desto mindre risk är det att placera pengarna på börsen. Mycket talar för att placera på Stockholmsbörsen på lång sikt.

Under de senaste 40 åren är det dock faktiskt bara ett år som har slutat på 9%, motsvarande medelavkastningen.

Har du en sparhorisont som inte är allt för lång, du kanske snart ska gå i pension eller köpa din första bostad, så kan man bränna sig ordentligt och det kan ta väldigt lång tid att få tillbaka sitt satsade kapital. Med låga räntor och höga P/E-tal blir fallhöjden ännu högre och en ränteökning, ceteris paribus (allt annat lika), får börsen att falla.

Som jämförelse återbetalar nu SBP Nordic ytterligare ett projekt där våra långivare erhåller 16,8%. 

Många har svårt att förstå att den typen av avkastning existerar. Vi har många som hör av sig och ifrågasätter hur detta är möjligt, ändå har vi återbetalat lån efter lån med en snittränta på totalt 16,6%

Detta har varit en extra hög avkastning mot förväntat då våra låntagare återbetalat sina lån i förtid delvis pga. skicklighet men också för att vi alltid försöker ha tidsmarginal i allt som får presenteras på plattformen. Vi siktar normalt på en snittavkastning i spannet 10–14% när vi förhandlar lånevillkor för våra medlemmar.

Våra projektägare tycker ofta att vi är negativa pessimister när vi granskar deras projekt och förhandlar om bl.a. räntan men å andra sidan är det inte bara för deras skull och framgång vi existerar. Det är för alla våra långivare som söker alternativ till börsen med en investeringslösning som inte är lika påverkbar av börsens svängningar.

Många är de som vill kunna räkna ut på förhand vad man minst kommer att få tillbaka vilket man lättare kan göra med en fastränteprodukt. Denna typen av produkter har alltid funnits men det har alltid funnit två problem. Det ena är att minsta insats varit hög, traditionellt på den svenska obligationsmarknaden har minsta investering varit från 1 MSEK och uppåt.

Det andra problemet har varit att när en bank eller annat finansiellt institut önskat slå mynt av att ta ut det till privatmarknaden så har de skurit emellan på avkastningen och tagit höga avgifter. Många är de bolag som lånar in pengar till en lägre ränta exempelvis 3% och sedan lånar ut det till 10% eller mer, så kallade kreditmarknadsbolag. Det är inget fel i det och det är en affärsidé i sig där man som investerare ofta åtnjuter bankgaranti mm och vet exakt vad man får. Problemet är de andra banker och institut som också skär emellan med avgifter av olika de slag tills de nästan tjänar mer än den som investerat men utan att satsa särskilt mycket själva. Ofta tillsammans med ett investeringsmaterial som för de flesta som inte jobbar med det dagligen har svårt att tolka.

Den privata sparmarknaden har alltid varit kantad av den typen av produkter. Det är här vi vill göra en skillnad genom att inte ta några avgifter överhuvudtaget av de som investerar. Dessutom går hela den avtalade räntan direkt till dig som investerare. SBP Nordic erhåller ingen ersättning överhuvudtaget av dig som investerare och ej heller del av din avkastning. Så det som många säger är ”för bra för att vara sant” är egentligen bara vi som tar en fantastisk produkt och tar bort alla kostnader.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.