arow-left Till bloggen
accounting-blur-budget-128867

Hur påverkar vår andrahandsmarknad investeringarna genom plattformen SBP Nordic?

I samband med att nya projekt nu lanseras på plattformen öppnar vi upp en andrahandsmarknad för de lån som finansierats via plattformen. Vi är först i Sverige med att erbjuda en andrahandsmarknad för fastighetsbaserad crowdlending. I detta blogginlägg kommer vi att förklara vad detta innebär och vilka fördelarna är för dig.

Detta innebär att du via SBP Nordic kommer ha möjlighet att köpa och eller sälja andelar i finansierade projekt under löptidens gång.

För dig som är ny hos oss kommer nya investeringsmöjligheter bli tillgängliga löpande i takt med att olika fastighetsprojekt publiceras för finansiering på plattformen. Finansiering sker genom enkla skuldebrev med fast ränta. Intresserade investerare reserverar och tecknar andelar enligt principen först till kvarn. När kapitalanskaffningen avslutas och säkerheterna för lånet är överlämnade till låneagenten får låntagaren tillgång till kapitalet. Därefter är det möjligt att sälja andelar vid behov. Dessa kommer publiceras på plattformen för inloggade medlemmar att ta del av.

På andrahandsmarknaden kan du köpa eller sälja andelar i lån som tidigare har finansierats via plattformen. På så sätt behöver du inte binda ditt kapital ända tills slutlösendatum, utan du har möjlighet att helt eller delvis likvidera din position genom att omvandla den till kontanta medel, givet att det finns en intresserad köpare av de andelar som du vill sälja. Detta kommer naturligtvis att vara ännu mer intressant för dig som långivare när lånen har lång löptid. Man bör aldrig binda kapital som man med kort varsel behöver kunna använda, som exempelvis sin hushållsbuffert, men även om du från början hade för avsikt att hålla en investering ända till löptidens slut kan det uppstå lägen då du vill förändra din investeringsportfölj.

 

Befintliga medlemmar som föredrar att investera över korta löptider har möjlighet att köpa andelar som ligger närmare sin återbetalning. Andrahandsmarknaden skapar även möjligheten att enklare åstadkomma riskspridning genom att skapa en bred portfölj innehållande flera lån. Du kan också justera din exponering löpande, dels genom att ha lån med olika löptider, olika inriktningar och olika geografiska belägenheter i din portfölj.

 

Fördelen med att teckna låneandelar via ett enkelt skuldebrev är att du kan överlåta det utan att exempelvis låntagaren påverkas. Skuldboken uppdateras löpande när transaktioner på andrahandsmarknaden äger rum. Löpande ränteutbetalningar går till den som vid avstämningen äger rätten till skuldebrevet. Vid lånets förfall återbetalas kapitalbelopp och ränta till skuldebrevets innehavare. För att den tidigare långivaren skall få kompensation för den tiden som han eller hon har lånat ut sina pengar, säljs lånen vanligtvis även till ett högre belopp än det nominella belopp som lånades ut i samband med lånets tecknande.

Du kommer att kunna handla på andrahandsmarknaden direkt via vår plattform. Handeln kommer inte att begränsas till vissa handelsdagar på plattformen, utan sker löpande då köpande eller säljande part uttrycker ett intresse för att handla andelar. På samma sätt som på vilken annan typ av marknad som helst krävs det att köpare och säljare kan mötas vid ett överenskommet pris för att affären skall bli av. Detta gör det möjligt för säljaren att komma åt upplupen vinst under investeringstiden.

Sammanfattningsvis kommer andrahandsmarknaden göra att dina investeringar via SBP Nordic blir mer likvida och skapar ökad flexibilitet för dina investeringar genom plattformen.
Andrahandsmarknaden sköts direkt av SBP Nordic som medlar kontakten mellan köpare och säljare helt utan avgifter. Andrahandsmarknaden är endast tillgänglig för plattformens befintliga medlemmar. Vill du sälja av hela eller delar av ditt lån gör du detta genom att maila secondarymarket@sbpnordic.com. Alla inloggade medlemmar hos SBP Nordic får ta del av tillgängliga poster på andrahandsmarknaden genom en daglig uppdaterad sida på plattformen som kommer lanseras under oktober månad.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.