arow-left Till bloggen
Hur påverkar min fastighetsinvestering bostadsbristen?

Hur påverkar min fastighetsinvestering bostadsbristen?

Bostadsbristen är ett stort problem i flera delar av landet, framförallt i storstäderna. Ett ständigt problem tycks vara att det byggs för lite och att fel projekt prioriteras. I det här blogginlägget går vi igenom hur din fastighetsinvestering på sikt kan hjälpa till att minska bostadsbristen.

Hur påverkas bostadsbristen av crowdlending?

En stor anledning till att det byggs för lite är att bankerna har stramat åt kreditgivningen. Det är inte längre lika lätt att låna kapital till fastighetsprojekt, vilket framförallt gör det svårare för mindre bygg- och fastighetsbolag. Enligt Boverket skulle vi behöva bygga 80 000 bostäder per år – vilket innebär att vi varje år bygger cirka 20 000 bostäder för lite.

Genom att göra fastighetsinvesteringar mer tillgängligt ökar chanserna att fler fastighetsprojekt än tidigare faktiskt kan genomföras.

Eftersom fler fastighetsprojekt idag än tidigare (framförallt bostäder) tvingas läggas på is, på grund av att de saknar tillräcklig finansiering, är behovet av alternativa investeringar stort. På senare år har marknaden öppnats upp med fler nya finansieringslösningar, som till exempel crowdlending. Fastighetsinvesteringar är inte längre begränsade till personer med miljoner på banken. Med crowdlending blir det enklare för dig att investera i sunda fastighetsprojekt – och samtidigt bidra till att minska bostadsbristen.

Genom att göra fastighetsinvesteringar mer tillgängligt ökar chanserna att fler fastighetsprojekt än tidigare faktiskt kan genomföras. Det fina är att i princip vem som helst kan vara med och påverka vilka projekt som ska byggas – intresset bestämmer. Om det till exempel finns intresse för att finansiera mindre projekt på landsbygden, kan flera personer gå ihop och göra det via crowdlending. Detta betyder att de projekt som av olika anledningar inte får lån hos banken lättare kan hitta finansiering på annat håll.

För mindre projekt kan det till och med vara möjligt att finansiera hela byggnationen via exempelvis crowdlending. Det innebär bland annat att projekt i mindre attraktiva områden, till exempel förorter, kan bli av om det finns en opinion för det. Huvudsaken är att det är ett ekonomiskt hållbart projekt, omgivningarna och läget kommer i andra hand. Chanserna för utveckling av stadsdelar där det verkligen behövs byggas fler bostäder ökar därför när fler finansieringskällor finns tillgängliga.

Gratis E-bok Vägen till din första fastighetsinvestering Gå till e-bok

Hur ser behovet av investerare ut på fastighetsmarknaden?

Behovet av investerare har aldrig varit större än vad det är nu och växer för varje dag som går. Med hjälp av nya finansieringskanaler, som exempelvis crowdlending, möjliggörs finansiering av projekt som är fördelaktiga ur ett samhällsperspektiv. Det är i grund och botten investerarna (crowden) som bestämmer vad som ska finansieras – vilket kan ge en direkt positiv påverkan för bostadsbristen. Om fler personer får upp ögonen för crowdlending, blir det möjligt att göra verklighet av fler projekt. På sikt kan din investering hjälpa till att minska bostadsbristen och skapa bostäder till dem som verkligen behöver. Samtidigt får de som väljer att investera en möjlighet till god avkastning på sitt kapital och ett nytt tillägg till sin investeringsportfölj.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.