arow-left Till bloggen
fastighetsvardering

Hur och varför gör man en fastighetsvärdering?

En fastighetsvärdering innebär kortfattat att en fastighetsvärderare ska sätta ett värde på en fastighet vid en bestämd tidpunkt. Vad en fastighetsvärderare är och skillnader mellan olika typer av sådana är viktigt att känna till. Detsamma gäller baserat på vilka förutsättningar värderingen görs och vilka antaganden som görs.

Vad är en fastighetsvärderare?

Bostäder värderas ofta av vanliga bostadsmäklare. Kommersiella fastigheter skiljer sig dock. Segmentet omfattar kortfattat fastigheter där näringsverksamhet bedrivs, alltså till exempel byggnader som består av kontor eller andra industrilokaler. Här är kutym att använda fastighetsvärderare från värderingsbolag så som tillexempel Newsec, Svefa, Forum, JLL och CBRE. Dessa värderingsbolag har ofta certifieringar på både bolagen och värderarna som utför arbetet.

Vid värderingar av bostäder och särskilt enskilda bostäder är det dock vanligast att traditionella fastighetsmäklare gör värderingar, här är certifieringar av samma typ som hos värderingsbolagen inte det vanliga att ha. Opartiskheten och professionalismen ska vara större hos värderingsfirmorna och anses därför generellt vara mer tillförlitliga, beroende på typ av fastighet.

 

Varför värderas en fastighet?

Ofta värderas en fastighet inför en kommande belåning, men det kan också bero på att fastigheten står inför en stundande försäljning eller uppköp. Bra att veta för dig som investerar via SBP Nordic är att alla projekt genomgår en så kallad ”due diligence”, vad man kan kalla en genomgång eller kontroll. Denna kontroll kräver ofta att det finns en nyligen utförd fastighetsvärdering av projektfastigheten/ fastigheterna och hänsyn tas också till varifrån värderingen kommer.

 

Hur går en värdering till?

Tillvägagångsättet när en fastighet ska värderas skiljer beroende på bland annat fastighetstyp. Det vanliga är att värderaren utför ett platsbesök där denne inspekterar byggnaden/ byggnaderna, mäter upp olika ytor och areor samt ser över ytskikt, inredning, tak, skorstenar och planlösning.

Vad som skiljer sig med en traditionell mäklarvärdering är att en oberoende fastighetsvärderare även tar höjd för och grundar sin värdering på fastighetens eventuella hyres-/ arrendeavtal och outnyttjad tomtmark som kan nyttjas för fortsatt exploatering. Värderaren inspekterar även omgivningen genom en så kallad mikrolägesanalys. Hur förhåller sig området till socialservice och näringsliv? Ligger fastigheten nära havet, mitt i city eller på landet? Finns andra positiva eller negativa egenskaper med området som bör räknas med i värderingen?

Utöver inspektionen av själva fastigheten och området som fastigheten är beläget i undersöker även värderaren eventuella bygglov, servitut och detaljplan samt bedömer uppskattade hyres- och driftsnivåer för området baserat på närliggande fastigheters kassaflöden och det ekonomiska samt politiska läget som anses vara relevant för fastigheten.

Värderaren gör slutligen en ortsprisanalys genom att undersöka historiska fastighetstransaktioner i närområdet. Därefter presenteras resultatet som värderaren har kommit fram till i en omfattande rapport som behandlar och grundar sig på de principer som är nämnda ovan. När du ska investera i projekt via SBP Nordic har du möjlighet att gå igenom djup information om projektet, i materialet till respektive projekt finns flertalet dokument. Där är fastighetsvärderingen ofta en av bilagorna, direkt från värderaren.

 

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.