arow-left Till bloggen
london1

Har utländska investerare i Europa insett något vi i norden missar?

Aktiemarknaden har den senaste tiden inte visat fastighetsutvecklare noterade på börsen någon nåd, där aktierna hos storbolagen dykt i värde. Försäljningssiffrorna för nyproduktioner har senaste kvartalet varit dystra för storbolagen där man varit försiktig med att dra igång nya projekt. Den psykologiska faktorn hos svenska medborgare har påverkats av rubrikerna kring en möjlig bostadsbubbla, vilket bidragit till att vi stundtals blivit mer försiktiga vid bostadsköp.

Samtidigt som amorteringskraven hos bankerna ökat – har byggbolagen också påverkats av andra bankrestriktioner kopplat till belåningsgraden, vilket gjort att även deras byggtakt avtagit jämfört med tidigare år. Detta sker samtidigt som utländska investerare och aktörer öser in kapital för att få exponering mot just den svenska samt nordiska fastighetssektorn.

 

Om man tittar på transaktionsvolymen i Europa, så hamnar Sverige topp 5 år efter år, och det som ses som positivit är att det är en stabil marknad.  –

SCB, Statiska Centralbyrån

 

Frågan vi borde ställa oss är:  Varför?
Nordiska fastighetsmarknaden karaktäriseras av ett par faktorer som för de utländska investerarna är väldigt attraktiva ur ett investeringsperspektiv:

 

Hög transparans – Höga krav på insyn för intressenter

Sverige har hittills lyckats väldigt bra med att locka investerare internationellt och institutionellt kapital till fastighetssektorn. En av de bidragande faktorerna som gjort fastighetsmarknaden i Sverige såpass attraktivt ur ett investeringsperspektiv är öppenheten och tillgången till information, både kring marknaden överlag men även när det kommer till bolagen och dess byggprojekt.
Det har bidragit till att olika scenarion enklare kan förutspås av investerare jämfört med resterande delar av Europa. Ett exempel på detta är de ökade kraven kring ekonomiska redovisningsprinciper som internationella standarderna i IFRS definierar, för att bidra till en ökad jämförbarhet. I Sverige har dessa typer av transparans eftersträvats under en lång tid inom näringslivet, eftersom brist på information bidrar till osäkerhet – som bidrar till ett ökat riskpåslag och även påverkar prissättningar negativt.

 

Politisk stabilitet – Låg korruptionsrisk

Även om det på senare tid nystats upp en del myndighetsskandaler har norden och Sverige konstaterats vara präglade av en väldigt låg korruptionsrisk sett till resterande delar av världen. Detta, tillsammans med Sveriges neutralitet internationellt kopplat till krig och andra oroligheter – har bidragit till att den internationella synen på det politiska läget i norden anses vara väldigt stabil, vilket lockar avsevärt många investerare och förenklar deras riskbedömning.

 

Stark befolkningstillväxt – Ökad efterfrågan över tid

Sverige har de senaste 10 åren haft en kraftig befolkningstillväxt, detta i kombination med den låga bostadsbyggnadstakten har bidragit till en allt större bostadsbrist. Där hela 63% av landets 290 kommuner konstaterat att det råder ett kraftigt underskott på bostäder i Sverige,  enligt Boverkets enkät om bostadssituationen bara för tre år sedan.

Sedan 2012 har nyproduktionstakten inte matchat byggbehoven medan befolkningstakten ökat, uppskattningen är att minst 71 000 bostäder behöver byggas per år fram till 2020. Detta eftersom alla medborgare behöver ha någonstans att bo istället för att trängas på mindre ytor, vilket talar för en fortsatt långsiktig positiv utveckling sett till bostadsmarknaden.

Det byggutvecklarna gjort som även påverkat att försäljningssiffrorna avtagit stundtals är att de börjat bygga mer och mer lyxiga nyproduktioner som inneburit ett högt utgångspris – detta för att de sett att prisutvecklingen gått uppåt under en såpass lång period samtidigt som det är där de största marginalerna för byggbolagen funnits. Detta har i takt med amorteringskraven från banken för privatpersoner inneburit högre månadsutgifter än tidigare – vilket bidragit till en försiktighet hos bostadsköparna.

Detta är dock inte samma sak som att bostadsbristen minskat eller att det inte behöver byggas mer än någonsin. SBP släpper under årets sista månader intressanta projekt med fokus på hyreslägenheter. Missa inte att registrera dig som medlem om du inte redan gjort detta så även du får tillgång till att ta del av erbjudandet.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.