arow-left Till bloggen
skyscrapers-1081737_1920

Fastighetsoro under 2020? Har det verkligen varit det?

Den som under 2020 varit investerad i noterade fastighetsaktier kan ha fått ett tråkigt år, om än inte katastrofalt. Enligt Fastighetsbolag-index (fbindex.se) tappade de noterade svenska fastighetsbolagen knappt två procent under samma börsår som stockholmsbörsen som helhet (OMXSPI) steg nära 13 procent. Vad detta beror på är det ingen som med säkerhet kan svara på, men tydligt är att vissa typer av fastighetsbolag varit mer volatila och skillnader inom branschen visat sig tydligt.

Fastighetsbranschen innehåller segment med olika typer av risker, liksom i alla branscher.

Som i vilken annan bransch som helst skiljer fastighetsbolagen emellan starkt. Bland de noterade bolagen har det varit tydligt att olika typer av fastighetsbestånd behandlats olika. I botten återfinns bolag som till exempel hotellfastighetsbolaget Pandox med hotellfastigheter runt om i Europa. Som värst var aktien i mars på mindre än en månad ner 78 procent från sitt all-time high. Aktien var under helåret ner drygt 30 procent. Även butikstunga Hufvudstaden fick ett tufft år med en halvering av aktiekursen i mars och en nedgång med en fjärdedel på helåret.

De noterade fastighetsbolagen var några av de värst drabbade i börsfallet under våren 2020, men bolag med bostadstyngd klarade sig betydligt bättre. Exempel är Wallenstam som steg 15 procent under 2020, alltså mer än börsen som helhet. Andra exempel är K-fastigheter med bostadsinnehav samt Sagax med fokus på lager och vad man kallar lätt industri. Dessa bolags aktier fick se en uppgång under 2020 på 66 respektive 25 procent.

Detta visar på skillnaderna inom det segment som ofta klumpas ihop som fastighetsaktier. Olika typer av användningsområden är såklart inte det enda som skulle kunna ligga bakom detta. Geografi och förvärv är andra exempel. Detta visar på att den som investerar med exponering mot fastigheter alltid i grunden investerar i de unika bestånden.

Den omtalade fastighetoron återspeglas dock inte i fastighetspriserna

Enligt CSBs preliminära värden för deras fastighetspris-index innebar prisnivåerna i tredje kvartalet 2020 en ökning med sex procent jämfört med samma kvartal 2019 och tre procent jämfört med andra kvartalet 2020. Man skulle också kunna hävda att ingen totalt kollaps skett över hela fastighetsbranschen när man tittar på sammanställda data över börsbolagens substansvärden (data från fbindex.se). Där ser man att substansvärdet baserat på bolagens senaste rapport ökat gentemot ett år tillbaka. Ett motargument är att det skulle kunna vara så att nedvärderingar ligger framför oss och att bolagens förvärv ligger bakom ökningen, men en kollaps liknar det inte. Det tycker troligen särskilt inte de som upplevde Sveriges fastighetskris under början av 90-talet.

Skillnader även i SBP Nordics projekt, troligen enklare att göra sin bedömning här

Året har belyst betydelsen av att förstå hur olika delar av fastighetsmarknaden påverkas när man investerar och att det är skillnad i förutsättningar beroende på vilken typ av fastigheter det gäller. Detsamma gäller när du som investerare gör dina bedömningar av vilka utav plattformens projekt du är intresserad av. En stor fördel med att investera i fastighetsprojekt genom SBP Nordic gentemot att göra det i noterade fastighetsbolag är att det är mer konkret vad man faktiskt investerar i. Det är mer begripligt och du får tillgång till mer detaljerad information. Man kan titta på det specifika läget, bedöma potentialen i det aktuella området eller hur attraktivt det som utvecklas inom projektet kommer att vara på marknaden vid färdigställande. Utöver det har man som investerare via SBP Nordic dessutom möjliggjort att någonting faktiskt byggts och därmed möjliggjort boende eller annan verksamhet. Det är det få investeringar som man efteråt så tydligt kan se resultatet av.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.