arow-left Till bloggen
gbg1

En tryggare investering i en osäker tid

Världens börser rasar. Osäkerheten och oron för coronavirusets effekter på världsekonomin orsakar stora börsfall världen över. Svenska OMXS30 är i skrivande stund ner nästan 25 procent bara sedan årsskiftet. Därför tål det att återigen påminna om vikten av att diversifiera sin investeringsportfölj för att sprida risker och därmed skapa en sorts stötdämpning i osäkra tider.

Ett sätt att skydda sig mot aktiemarknadens stora nedgångar är att investera utanför börsen. Crowdfunding i form av lånebaserade (crowdlending) fastighetsinvesteringar kan fungera som en hedge när världens börser är instabila. En investering med en på förhand bestämd ränta och löptid, vilket betyder att du redan när investeringen genomförs vet vilken avkastning den kommer att generera.

När du investerar genom Crowdlending och SBP Nordic bestäms en fast ränta redan på förhand. Under löptiden påverkas räntan varken av börsens utveckling eller ränteläget i övrigt. Dessutom är en löptid redan bestämd, vilket innebär att investeringen från start har ett slutdatum. Du behöver alltså inte oroa dig för att tajma marknaden genom att gå in i och ut ur en investering vid ”rätt” tidpunkt.

Dessutom kan du välja att diversifiera din investeringsportfölj ytterligare genom att investera i olika typer av fastighetsprojekt. Projekt vi lanserar på plattformen kan vara allt från bostäder i form av hyres-, ägar- och bostadsrätter till fastigheter av kommersiell form. Dessutom kan du sprida dina risker rent geografiskt, genom att investera i både små och större städer inom Sverige, men även i vissa projekt vi lanserat utanför Sveriges gränser.

Att lämna börsen och istället investera i räntebärande instrument under kristider är vanligt, men dessa har i allmänhet genererat en väldigt låg avkastning. Att istället vända sig till säkerställda lånebaserade fastighetsinvesteringar är något som både kan stabilisera investeringsportföljen och få den att växa med förhållandevis hög riskjusterad avkastning.

Att placera i fastigheter har historiskt sett visat sig vara en tryggare investering i flera kristider. I de två diagrammen nedan kan du avläsa hur kvadratmeterpriset för bostadsrätter i Sverige samt aktiemarknaden utvecklades under finanskrisen 2007–2008.

Många av våra medlemmar har nu gått ur sina positioner på börsen och har därför hört av sig till oss för att söka investeringar oberoende aktiemarknaden. Vi har en lång rad olika projekt som kommer att lanseras på plattformen under våren. Håll utkik!

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.