arow-left Till bloggen
jeremy-galliani-400720-copy

Crowdfunding – En finansieringsform anpassad för nutiden

Crowdfunding kan för det ovana ögat verka som något relativt nytt men i själva verket är det en modern form av en av de äldsta finansieringsformer som existerar. Historiskt har det till exempel inte varit ovanligt att hela byar eller samhällen gått samman resursmässigt för att möjliggöra uppbyggnad av exempelvis en kvarn eller dylikt.

En inriktning inom crowdfunding är, som vi nämnt i tidigare blogginlägg, crowdlending vilket enkelt kan beskrivas som en lånebaserad form av crowdfunding där flera investerare går samman för att låna ut kapital till en specifik affärsidé eller ett affärsprojekt av något slag. I praktiken upprättas ett enkelt skuldebrev mellan låntagaren och långivarna och ett låneavtal reglerar villkoren för lånet avseende huvudsakligen; lånebelopp, löptid och räntesats.

 

En finansieringsform som klippt & skuren för idag

Nutidens tillgänglighet till en väl utbyggd digital infrastruktur spelar givetvis en betydande roll för framväxten av crowdfundinglösningar och dess ökande popularitet. Förekomsten av enkelt tillgängliga webbaserade plattformar gör crowdfunding betydligt enklare än tidigare sett ur både långivar- och låntagarperspektiv. För låntagaren öppnas dörren till en i många fall mycket mer flexibel finansieringslösning jämfört med traditionella finansieringskanaler, något som kan vara den avgörande skillnaden mellan
att ett fastighetsprojekt eller affärsidé kan bli verklighet.

En bred skara potentiella långivare får samtidigt tillgång till en form av fastränteplacering som i stor utsträckning hittills endast varit tillgänglig för institutionella investerare och mer förmögna privatpersoner.

När det gäller crowdfunding spelar trygghet och överskådlighet en viktig roll för såväl låntagare som långivare. För låntagaren innebär säkrad finansiering, genom lån från ett antal passiva långivare (som är fallet för lån genom SBP Nordic),en möjlighet att göra verklighet av projekt utan att för den saken skull ge bort vare sig delägarskap eller bestämmanderätt över projektet. För långivarna blir det möjligt att få en bra överblick av projekten de erbjuds låna ut kapital till genom det gedigna informationsmaterial som publiceras i samband med att ett projekt annonseras för finansiering på en crowdfundingplattform. En väldigt viktig del av projektinformationen att sätta sig in i som potentiell långivare är givetvis förekomsten och innehållet i strukturen av underliggande panter och säkerheter som finns för lånet. Detta är något som verkligen står i centrum på plattformen SBP Nordic där alla projekt dessutom genomgått en oberoende tredjepartsgranskning för att säkerställa projektets övergripande sundhet och framtida återbetalningsförmåga.
För att läsa mer om panter och säkerheter i vid crowdlending för byggprojekt se vårt tidigare blogginlägg – ”Säkerheter”

 

Crowdlending – Ett tillägg i investeringsportföljen

Generellt sett anses det sunt diversifiera och inte ”lägga alla ägg i samma korg” när det gäller sparande och investeringar. Den vanligaste riskspridningen sker i regel mellan olika tillgångsklasser, där en utspridning mellan aktiemarknadsrelaterade och räntebärande tillgångar ofta används. Den senaste tioårsperioden har det dock varit markant svårare få någon avkastning värd namnet på räntesidan, i takt med att världens centralbanker sänkt räntenivåerna till historiskt låga nivåer.

 

En historiskt sett god ränteplacering

I sin jakt på en bibehållen avkastningsnivå har därför investerare i bred mening därför ofta lämnat traditionella ränteplaceringar till förmån för en högre andel aktiemarknadsrelaterade tillgångar. I goda börstider leder detta givetvis till en högre avkastning, men man får samtidigt inte glömma att de risker som allt fler väljer att ta på sig i många fall också blir markant högre. Även om räntenivåerna globalt den senaste tiden börjat stiga från låga nivåer kommer det att dröja innan den traditionella räntesidan når historiska genomsnittsnivåer. I kombination med att investerare i allt större utsträckning efterfrågar mer individuellt anpassade placeringslösningar och möjlighet att själv påverka, borde crowdlending som alternativ till fast ränta framöver komma att bli en naturlig del av allt fler människors sparande och investeringsportföljer.

 

 

Gratis E-bok Vägen till din första fastighetsinvestering Gå till e-bok

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.