arow-left Till bloggen
luca-bravo-207056-unsplash

”Crowdfunding av fastighetsprojekt – Ökande popularitet är ett faktum”

Crowdfunding runtom i den utvecklade delen av världen växer och har växt så det knakar de senaste åren. Genom att studera statistik över utvecklingen kan man se att crowdfunding riktad mot fastigheter är det område som är allra populärast.
Detta är ett faktum när det gäller crowdfundingbaserad finansiering av såväl nybyggnationer som förädling- och ombildningsprojekt av redan befintliga fastigheter.

Marknaden för crowdfunding har växt i en väldigt hög takt och har fördubblats årligen. Den form av crowdfunding som blivit mest populär är crowdlending som senaste åren stått för i storleksordning hälften av marknaden. Resterande del fördelas på bland annat aktiebaserad-, donationsbaserad- och belöningsbaserad crowdfunding. Den mest uppdaterade och tillförlitliga data som finns för den globala crowdfundingmarknaden är från 2015 då den omsatte $34,4 miljarder men undersökningar tyder på att tillväxten fortsatt kring samma höga takt.

Världsbanken rapporterade redan 2013 att de uppskattade marknaden 2020 till $90 miljarder, vilket verkar komma att överstigas med marginal, en av de största amerikanska crowdlendingplattformerna rapporterade att de ensamma rest $31 miljarder under 2017. Analytiker uppskattar att tillväxttakten förblir fortsatt hög tills den stabiliserar sig kring fortfarande mycket höga 17% årligen år 2021 när branschen växt till sig, en mogen bransch brukar uppskattas växa i takt med hela ekonomin i en takt om 2-4% årligen. Baserat på de uppskattningarna väntas crowdfundingbranschen växa 10-fald till 2021 jämfört med 2015.

”Den underliggande säkerhetsstrukturen inom crowdlending går att ”ta på” och ger investerarna ett skydd som i många fall inte existerar för andra investeringsalternativ, exempelvis aktier och aktiefonder.”

I diagrammet nedan ser ni den ökande populariteten i världen för denna typ av investeringsalternativ, som för varje år ökat och förutspås fortsätta.

Den globala crowdfundingmarknaden – Miljarder $

Källa: Massolution, 2016
Nedan visar diagrammet data över enbart professionella investerare i USA där det är tydligt att fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling är de populäraste sektorerna för crowdfundingbaserade investeringar.

 

Fördelning av investeringar per sektor

Källa: Crowdnetic, data från investeringar under SEC regulation D, 506(c), 2015

 

Med utgångspunkt från amerikansk statistik kan man dra slutsatsen att hela 24% av de crowdfundinginvesteringar som görs av professionella investerare går till någon typ av fastighetsprojekt. Detta är ett intyg för den starka tillväxten och populariteten av crowdlending inom fastigheter både som en investeringstyp och ett finansieringsalternativ.

 

Vad kan det finnas för anledningar till denna utveckling?

 

Ur investerarnas perspektiv:

·     Investeringstypen erbjuder ett generellt sett attraktivt avkastningsintervall, i synnerhet under perioder då världsekonomin som helhet befinner sig i en lågräntemiljö.

·     Den underliggande säkerhetsstrukturen går att ”ta på” och ger investerarna ett skydd som i många fall inte existerar för andra investeringsalternativ, exempelvis aktier och aktiefonder. Resultatet blir en särskilt attraktiv investeringsform för just bygg- och fastighetsprojekt eftersom det i många fall är relativt okomplicerat att ta ut säkerheter för lånet i form av panter i exempelvis fasta tillgångar. Det går att läsa mer om pant och säkerheter i vårt tidigare blogginlägg ”Säkerheter”.

·      Möjligheten till valfrihet mellan olika typer av fastighetsprojekt och vad den egna investeringen faktiskt hjälper till att genomföra har betydelse. Dessutom bidrar den analys och granskning som görs innan ett projekt publiceras på en crowdfundingplattform till minskad osäkerhet för investerarna. Detta eftersom det ofta som enskild investerare kan vara svårt att själv göra alla kontroller och analyser som ofta krävs för att det ska kännas bekvämt att investera i ett fastighetsprojekt.

·      Ofta betydligt lägre nivåer på minimuminvesteringen för crowdfundingbaserade fastighetsinvesteringar i relation till jämförbara placeringsalternativ på fasträntesidan, vilket gör fastighetsinvesteringar tillgängligt för en bredare skara investerare.

 

Ur fastighetsutvecklarens perspektiv:

·      I takt med att bankerna fått hårdare krav på sig, gällande kvoten reservkapital man måste hålla i relation till bankens utlåning – har behovet och efterfrågan på andra finansieringskanaler ökat från fastighetsutvecklare och byggföretag.
I dagsläget används därmed crowdfunding för fastighetsprojekt i allt högre utsträckning som ett komplement till mer traditionella finansieringslösningar för att uppnå tillräcklig projektfinansiering.

·     Crowdfundinglösningar erbjuder en intressant möjlighet för fastighetsutvecklare – att få bättre hävstång på sitt eget kapital för att därigenom kunna ta sig an fler/större projekt och skapa bättre lönsamhet i den egna verksamheten.

·      I de allra flesta fall är crowdfundinglösningar helt skräddarsydda utefter varje enskilt bygg- eller fastighetsprojekt. Tiden det tar för en projektägare att resa kapital är också förhållandevis kort – vilket gör denna finansieringsform till ett relativt snabbt och flexibelt alternativ.

 

 

Gratis E-bok Vägen till din första fastighetsinvestering Gå till e-bok

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.