arow-left Till bloggen
abstract-architectural-design-architecture-136419

”Crowd-to-let” – Ta del av av hyresintäkter – Utan att behöva köpa en fastighet

Under senare tid har crowdfunding av fastighetsprojekt blivit en mer given del av människors investeringsportfölj – både bland novisa och mer erfarna investerare. En av investeringsformerna som världen över ökar i popularitet är att tillsammans med andra ta del av hyresintäkter genom en löpande ränte-utbetalning, men hur går det till?

Har du någon gång drömt om att äga din egen fastighet?
Det har de flesta. Det är allmänt känt att ett av de säkraste sätten att bygga en stabil förmögenhet är genom att äga och förvalta fastigheter. Det finns bara ett par utmaningar. Den ena är ganska stor och det är att det krävs en mycket stor kapitalinsats ofta ca 40% av fastighetens kostnad vid köp av befintlig fastighet och ännu mer om det skall byggas nytt.

För att avkastningen skall bli intressant i förhållande till insatsen vill du kanske köpa en fastighet för åtminstone 10 MSEK för ditt första projekt. Har du då en direktavkastning om ca 5% i ett bra ytterläge så får du in ca 500 tkr per år. Men du har då också satsat 4 MSEK. Frågan många ställer sig är om det är värt det. Har du tiden? Har du kunskapen så du inte köper ett renoveringsobjekt som bara fortsätter att behöva renoveras? Skall du köpa bostäder eller kommersiella fastigheter?

Frågorna är många.
Men framförallt vill du binda upp så mycket kapital i en och samma investering??
För de allra flesta passar inte denna väg att gå varpå alla inte är fastighetsägare utan för många stannar det vid en dröm.

Så det är inte konstigt att ”crowd to let”-marknaden är den som växer snabbast i Europa.
Möjligheten att få vara med och dela på avkastningen långsiktigt med fastighetsägaren och samtidigt inte behöva lägga alla ägg i samma korg skapar ett enormt intresse. Istället för att köpa en fastighet kan du nu kan bygga din egen portfölj med en blandning av olika typer av fastigheter, geografiska områden och avkastningar. Avkastningen blir ofta också något högre då de som köper fastigheter på det här sättet inte gör det för första gången och troligtvis har goda bankförbindelser och stora säkerheter i botten. Detta innebär att de i flera fall kan få en belåningsgrad som är betydligt mer fördelaktig. Detta kommer naturligtvis dig som investerare tillgodo.

Nu när vi kommit fram till varför så skall vi titta lite på hur vi själva kan dra nytta av den.

Tillsammans med SBP har du bl.a. följande fördelar:

1.    Du bygger portföljer med en mindre insats och sprider därmed dina risker.
2.    Du kan med begränsad kunskap investera i flera fastigheter utan jobbet att förvalta dem.
3.    Du kan avyttra hela eller delar av din portfölj under löptiden på vår andrahandsmarknad.
4.    Du kan komplettera med renodlade projekt för att få upp snitträntan.
5.    Du får löpande ränteutbetalningar under löptiden.

Säkerhetsmässigt är det bästa alltid att bygga portföljer. Inget är garanterat men fastigheter överlag och framförallt på den nordiska marknaden har historiskt sett visat sig vara en säker investering.

Vad är viktigt att tänkta på?
1.    Låg belåningsgrad i projekten.
2.    Långa hyreskontrakt.
3.    Bra stabila hyresgäster.
4.    Fullgoda säkerheter ställda för lånet.

SBP kommer som första plattform i Sverige att introducera flera intressanta projekt som passar denna profilen framöver.
Det första släpps redan nästa vecka och har en så låg belåningsgrad som 57% och långa hyresavtal med ett av Sveriges största vårdbolag.

Samhällsnytta på riktigt
Behovet av vårdboenden i Sverige är enormt och behovet bara fortsätter att öka.

 

Enligt boverket kommer trots åtgärder 35% av landets kommuner inte kunna tillgodose landets åldrande befolkning med bostäder. Detta gäller även andra typer av vårdboende som exempelvis LSS boenden som drivs av flera privata vårdbolag idag. Behovet är stort och fördelarna med privata bolag är flera. Bland annat så behöver inte kommunen öka sin upplåning och låta skattebetalarna stå för notan.

Privata aktörer behövs och det är också de privata aktörerna som bygger mest nya boenden. Detta är något som verkligen behövs då flera av landets befintliga boenden idag är av undermålig standard.  Vårdbolagen skriver långa avtal med fastighetsägarna och det gynnar dig som långivare i slutändan. Var med oss och bidra till att göra nytta för samhället på fler sätt än ett.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.